budowa i funkcje korzenia

advertisement
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej
Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
BUDOWA I FUNKCJE
KORZENIA
Agata Koprowska
KORZEŃ
Korzeń jest podziemnym organem
rośliny, który jako pierwszy
rozwija się podczas kiełkowania
nasienia.
FUNKCJE KORZENIA:
•
•
•
•
•
umocowanie rośliny w podłożu
pobieranie wody i soli mineralnych
gromadzenie substancji zapasowych
rozmnażanie wegetatywne
symbioza z bakteriami i grzybami
BUDOWA ZEWNĘTRZNA
KORZENIA
Korzeń dzieli się na kilka odcinków, tak
zwanych stref, różniących się budową i
pełnionymi funkcjami.
BUDOWA ZEWNĘTRZNA
KORZENIA
strefa korzeni bocznych
strefa włośnikowa
strefa wydłużenia
stożek wzrostu korzenia
czapeczka
BUDOWA ZEWNĘTRZNA
KORZENIA
•
•
•
•
W budowie zewnętrznej korzenia można wyróżnić
cztery zasadnicze strefy. Są to kolejno (patrząc od
szczytu korzenia):
strefa wierzchołkowa (stożek wzrostu) okryta
czapeczką
strefa wydłużenia (elongacji)
strefa włośnikowa
strefa korzeni bocznych
Strefa wierzchołkowa (stożek wzrostu)
• odpowiada za wzrost komórek
• składa się z drobnych komórek, które stale się dzielą
• otoczona warstwa komórek osłaniających , które
tworzy czapeczkę
Strefa wydłużenia
• w strefie tej występują intensywne podziały
komórkowe oraz wzrost korzenia
Strefa włośnikowa
• strefa różnicowania się
• w strefie tej komórki różnicują się w skórkę,
korę pierwotną, walec osiowy
• w strefie tej komórki skórki tworzą cienkie
wypustki – włośniki, które odpowiadają za
pobieranie wody z gleby
Strefa korzeni bocznych
• korzeń tworzy odgałęzienia boczne,
odpowiadające za utrzymanie rośliny w
podłożu
• zawiera uformowane tkanki stałe
BUDOWA WEWNĘTRZNA
KORZENIA
•
•
•
•
skórka
kora pierwotna
drewno
łyko
BUDOWA WEWNĘTRZNA
KORZENIA
skórka
kora pierwotna
śródskórnia
okolica (perycykl)
drewno
wiązki
przewodzące
łyko
miazga
(kambium)
walec
osiowy
Skórka
 najbardziej zewnętrzna warstwa korzenia
 komórki ściśle przylegają do siebie
 wytwarza włośniki które pobierają wodę
z solami mineralnymi
 Stanowi ochrone przed czynnikami
zewnętrznymi
Kora pierwotna
• Utworzona z komórek miękiszowych o
cienkościennych ścianach, z licznymi
przestworami międzykomórkowymi
Drewno
• transportuje wodę do wyżej położonych
oganów
• naczynia drewna skupione są w centrum
korzenia i w przekroju poprzecznym
przypominają gwiazdę, między jej ramionami
znajduj się komórki łyka.
SYSTEMY KORZENIOWE
Istnieją dwa typy systemów korzeniowych:
• system wiązkowy np. u traw
• system palowy np. u sosny, róży
KORZENIE PRZYBYSZOWE
Korzenie wyrastające w nietypowych
miejscach rośliny, np. z boku łodygi lub na
liściach. Ich zadaniem jest stabilizacja rośliny.
Występują przede wszystkim u roślin
rosnących w lasach tropikalnych gdzie podłoże
jest bardzo podmokłe (np. u figowców, palm,
filodendronów, pandanów).
MODYFIKACJE KORZENIA
•
•
•
•
•
•
U niektórych roślin korzenie ulegają modyfikacją.
Przekształcenia dotyczą dodatkowych, często nietypowych
funkcji. Istnieją więc:
korzenie spichrzowe
korzenie podporowe
korzenie oddechowe
ssawki
korzenie powietrzne
korzenie czepne
Korzenie spichrzowe
• pełnią funkcję organów
magazynujących substancje
pokarmowe, zapasowe;
• są grube i mięsiste –
charakteryzują się silnie
rozrośniętym miękiszem
spichrzowym;
• występują u marchwi, buraka,
pietruszki, selera, dalii
Korzenie podporowe
• występują u roślin
rosnących nad brzegami
wód
• chronią roślinę przed
zatopieniem
• występują np. u kukurydzy,
figowców, palm
Korzenie oddechowe
• mają postać długich stożków,
wyrastających na powierzchnię
gleby lub wody;
• zapewniają dostęp powietrza do
systemów korzeniowych zalanych
wodą;
• występują u niektórych roślin
klimatu ciepłego rosnących na
terenach bagnistych, gdzie jest
mało tlenu ;
• spotykane np. u cypryśnika
błotnego i namorzynów
Korzenie ssawki
• występują u roślin
pasożytniczych i
półpasożytniczych np.
jemioła;
• roślina pobiera za pomocą
ssawek wodę lub substancje
odżywcze ze swojego
żywiciela
Korzenie powietrzne
• zwisające swobodnie w powietrzu
• umożliwiają pobieranie wody z
powietrza, wchłaniają parę wodną
• występują u niektórych epifitów
rosnących w lasach tropikalnych
Korzenie czepne
• charakterystyczne dla
pnączy i epifitów;
• służą do przymocowywania
się do gałęzi lub pni drzew
wysokich, skał, murów lub
ścian;
• obecne są np. u bluszczu
pospolitego.
OSMOZA
Woda wnika do korzenia dzięki osmozie. Proces ten polega na
ruchu cząsteczek wody przez błony półprzepuszczlne
z roztworu o niższym stężeniu do roztworu o stężeniu wyższym.
Woda przepływa tak długo, aż stężenie wyrówna się, czyli
liczba cząsteczek wody po obu stronach będzie taka sama.
Na sktek osmozy woda przenika z gleby do włośników, w
których stężenie rotworu jest wyższe. Nastęonie przepływa
z nich do komórek leżących obok, któe zawieają mniej wody.
Bibliografia i netografia:
• Podręcznik do biologii do gimnazjum ,, Plus życia 1,,
M.Jefimow, M.Sęktas, wyd. Nowa era 2009;
• Zeszyt ćwiczeń do biologii do gimnazjum ,, Plus życia 1,,
M.Jefimow, M.Sęktas, wyd. Nowa era 2009;
• Podręcznik do biologii do gimnazjum ,, Biologia XXI, cz.1
praca zbiorowa pod redakcja A.Jerzmanowskiego, wyd. WSiP
2003
• www.wikipedia.pl
• encyklopedia multimedialna PWN
• www.wiem.pl
• Vademecum gimnazjalisty ,,Biologia,,
• Szkolny przewodnik ,,Biologia,,
Download