Budowa i przemiana pokoleń roślin telomowych

advertisement
Budowa i przemiana pokoleń roślin telomowych.doc
(60 KB) Pobierz
BUDOWA I PRZEMIANA POKOLEŃ
ROŚLIN TELOMOWYCH
Teoria telomowa:
1. przewyższanie – powstają pęd główny i pędy boczne
2. spłaszczanie – układanie się telomów w jednej płaszczyźnie lub układanie się telomów w
jednej osi
3. zrastanie – łączenie spłaszczonych telomów krawędziami
4. zginanie – formowanie organów rozrodczych
Ewolucja rozbieżna – dywergencyjna – narastanie różnic (powstają organy homologiczne)
Ewolucja zbieżna – konwergencyjna – narastanie podobieństw (powstają organy analogiczne)
BUDOWA I FUNKCJE ŁODYGI
1. węzły – miejsca, z których wyrastają liście
2. międzywęźla – odcinki bezlistne
źdźbła: węzły – pełne; międzywęźla – puste; występuje tzw. kolanko
Budowa pierwotna łodygi:
1. skórka – jednowarstwowa; komórki ściśle przylegające; ściany zewnętrzne komórek zgrubiałe,
pokryte kutikulą i włoskami
2. kora pierwotna – zbudowana z miękiszu zasadniczego; zewnętrzne komórki zawierają
chloroplasty; liczne przestwory międzykomórkowe; warstwa komórek wzmacniających;
czasami występuje endoderma (składa się z komórek o ścianach komórkowych w kształci litery
U; występują komórki przepustowe)
3. walec osiowy – stela – zewnętrzną część może stanowić okolnica; duże, cienkościenne
komórki miękiszu zasadniczego + tkanka przewodząca
Teoria stelarna – zwiększenie powierzchni zetknięcia walca osiowego z komórkami kory pierwotnej
Pierwotnie w łodydze występuje układ hadrocentryczny (mszaki)
U jednoliściennych – najlepiej rozwinięty system tkanki przewodzącej – liczne wiązki obokleżne
zamknięte
Budowa pierwotna łodyg wybranych przedstawicieli organowców:
1. Narecznica samcza (Dryopteris filix mas) – owalne, koncentryczne wiązki przewodzące
otoczone pochwą sklerenchymatyczną
2. Sosna zwyczajna – (Pinus silvestris) – na granicy z walcem osiowym występują kanały
żywiczne; kolateralne wiązki przewodzące typu otwartego; drewno zlokalizowane
dośrodkowo – składa się wyłącznie z cewek; łyko – głownie komórki sitowe; elementy
przewodzące przedziela kambium – pozwala na przyrosty wtórne
Budowa wtórna łodygi:
1. drewno wiosenne – komórki o dużej średnicy, cinkich ścianach i jaśniejszej barwie
2. drewno letnie – komórki o małej średnicy, grubościenne, ciemniejsze
U palm i dracen występuje tzw. kłodzina – miazga zakłada się na zewnątrz od pierwotnych wiązek
przewodzących; dzieląc się odkłada komórki do wewnątrz.
Fellogen wytwarza ku obwodowi korek a do wewnątrz fellodermę; miazga korkotwórcza najczęściej
powstaje z komórek kory pierwotnej; korek + fellogen + felloderma = korkowica
Metamorfozy łodygowe:
1. rozłogi – bezlistne odgałęzienia dolnej części nadziemnego pędu
2. pnącza
3. -gałęzatki
4. -ciernie
5. -kłącza
6. -bulwy
7. -cebule
BUDOWA I FUNKCJE LIŚCI
Wierzchołkowy wzrost jest krótkotrwały i ograniczony; intensywny wzrost na szerokość –
merysystem brzeżny
Rodzaje liści:
1. -proste
2. -złożone
1. liście wtórne – do ¼ długości blaszki liściowej
2. liście klapowane – do 1/3 długości blaszki liściowej
3. liście dzielne – więcej niż 1/3 długości blaszki liściowej
4. liście sieczne – do ½ długości blaszki liściowej
Heterofilia – różnolistność – jedna roślina wytwarza kilka rodzajów liści
Typy ulistnienia:
1. -skrętoległe
2. -naprzeciwległe
3. -okółkowe
liście nie posiadające ogonka to tzw. liście siedzące
Typy nerwacji:
1. siatkowata (dłoniasta lub pierzasta) – okrytonasienne, dwuliścienne
2. równoległa – jednoliścienne
3. widlasta – najstarsza
Opadanie liści – odcięcie nasady liścia przez warstwę odcinającą z kalozy – powstaje blizna liściowa
Za zmianę kształtu i ułożenia liści odpowiadają tzw. komórki zawiasowe.
Zasada korelacji – jedna zmiana w budowie pociąga za sobą drugą.
Budowa liści wybranych przedstawicieli organowców:
1. Narecznica samcza – dwa rodzaje miękiszu – palisadowy i gąbczasty; nerw główny zawiera
koncentryczną wiązkę przewodzącą składającą się z cewek i komórek sitowych; pasma
sklerenchymatyczne ułożone są w nerwie obwodowo
2. Sosna zwyczajna – osadzone parami na krótkopędach; charakterystyczny miękisz
wieloramienny; silnie skutynizowana skórka; pod skórką występuje warstwa hypodermy
(komórki częściowo zdrewniała – funkcja wzmacniająca); w centralnej części występują duże
kolateralne otwarte wiązki przewodzące; pomiędzy nimi występuje pasmo komórek
wzmacniających; od płaskiej strony igły ułożone jest drewno a od wypukłej łyko; wiązki
otoczone są śródskórnią
Metamorfozy liściowe:
1. liście łuskowate – ochrona
2. liście mięsiste – spichrzowa
3. wąsy czepne
4. -ciernie
5. liście pułapki
BUDOWA I FUNKCJE KORZENIA
W filogenezie organowców powstał jako ostatni.
Morfologia korzenia:
Typy korzeni:
1. palowe – ekstesywne – nagonasienne, okrytonasienne dwuliścienne
2. wiązkowe – intensywne – okrytonasienne jednoliścienne
Korzenie przybyszowe powstają z merysystemów wtórnych; tworzą wiązkowy system korzeniowy
Strefowa budowa korzenia:
1. strefa wierzchołkowa – okryta czapeczką (zbudowaną z komórek miękiszowych)
2. strefa wydłużania (elongacji) – podziały i wydłużanie komórek
3. strefa włośnikowa – wchłanianie wody i soli mineralnych
4. strefa wyrośnięta – wytwarzanie korzeni bocznych
Budowa pierwotna:
1. skórka (epiblema, ryzoderma) – jednowarstwowa
2. kora pierwotna – cienkościenne komórki miękiszowe; liczne przestwory międzykomórkowe;
śródskórnia (endoderma – najbardziej wewnętrzna warstwa kory pierwotnej)
3. walec osiowy – rozpoczyna okolnica (perycykl) – promieniście, naprzemianlegle ułożone
elementy łyka i drewna; elementy drewna często łączą się ze sobą tworząc charakterystyczną
gwiazdę
Budowa wtórna:
Kambium powstaje przez odróżnicowanie miękiszu w okolicy łyka pierwotnego
Łyko pierwotne leży na zenatrz od kambium – kambium produkuje je na zewnątrz
Drewno pierwtne leży wenątrz kambium – produkuje do wewnątrz
Układ hadrocentryczny
Fellogen powstaje z okolnicy; wytwarza korę – wtórną tkankę okrywającą (perydermę)
Metamorfozy korzeniowe:
1. korzenie spichrzowe
2. bulwy korzeniowe
3. korzenie ssawki (jemioła)
4. korzenie czepne
5. korzenie powietrzne – pobierają wodę z powietrza (wanilia)
6. korzenie podporowe
7. korzenie oddechowe – u roślinności bagiennej
8. korzenie asymilacyjne
Symbiozy korzeniowe:
1. z bakteriami brodawkowymi (Rhizobium)
2. z grzybami – mikoryza
3. mikoryza zewnętrzna (ektotroficzna) – strzępki otaczają korzeń z zewnątrz tworząc tzw.
mufkę; wnikają tylko do zewnętrznych przestworów międzykomórkowych; ograniczają
wzrost korzenia; w korzeniu zastępują wtedy włośniki
4. mikoryza wewnętrzna (endotroficzna) – strzępki wnikają bezpośrednio do komórek; nie
ograniczają wzrostu korzenia; z zewnątrz jest niewidoczna
CHARAKTERYSTYKA MSZAKÓW
1. występuje przemiana pokoleń
2. dominuje gametofit (n)
3. całkowite uzależnienie rozmnażania od wody
4. żyją w skupiskach tworząc tzw. mszary
5. brak dobrze rozwiniętej tkanki przewodzącej
Budowa gametofitu:
1. ulistniona łodyga przytwierdzona do podłoża jednokomórkowymi chwytnikami
2. hadrocentryczna wiązka przewodząca (występują hydroidy i leptoidy – odpowiedniki komórek
drewna i łyka)
3. brak przestworów międzykomórkowych
4. najlepiej wykształconą grupą są wątrobowce – skórka pokryta kutikulą, aparaty szparkowe,
pod miękiszem asymilacyjnym występuje wielowarstwowa tkanka spichrzowa
Budowa sporofitu:
1. sporofit wyrasta na gametoficie
2. dojrzała łodyżka – seta; na jej szczycie tworzy się zarodnia
3. zarodnia zamknięta przez wieczko i nakryta czepkiem
4. w środku wystęuje tkanka archesporialna – zarodnikotwórcza
Przemiana pokoleń:
1. występuje rodniostan i plemniostan
2. w jednej rodni powstaje jedna komórka jajowa
3. zapłodnienie zachodzi w rodni - skąd wyrasta sporofit
4. znajdujące się w puszce komórki przechodzą mejozę
5. z zarodników tworzą się samożywne splątki
CHARAKTERYSTYKA PAPROTNIKÓW
aromorfoza – zmiana ewolucyjna w organizacji i funkcji organizmów, prowadząca do podwyższenia
poziomu rozwoju i umożliwiająca opanowanie nowych środowisk
idioadaptacja – drobna zmiana ewolucyjna bazująca na wcześniejszych aromorfozach
1. większość paprotników to rośliny jednozarodnikowe (jeden typ zarodników)
2. przemiana pokoleń
3. dominacja sporofitu
4. budowa: łodyga, kłącze, korzenie przybyszowe
5. trofofile – liście płonne
6. sporofile – liście zrodnionośne
7. gametofit – zredukowany, kilkumilimetrowy (przedrośle); samodzielny
8. u jednozarodnikowych (izosporia) występuje zarówno jedno- jak i dwupienność
9. u różnozarodnikowych (heterosporia) – tylko dwupienność
Plik z chomika:
porcelainlucy
Inne pliki z tego folderu:


Aberracje chromosomowe.pdf (130 KB)
Aminokwasy, tłuszcze, kwasy nukleinowe, tłuszcze, budowa komórki i tkanki.doc (108
KB)
 Aminokwasy.doc (133 KB)
 Analiza porównawcza budowy szkieletów kręgowców.pdf (50 KB)
 Anatomia Człowieka - Czaszka.pdf (101 KB)
Inne foldery tego chomika:

Barbara Bukała BIOLOGIA (bozydarczyslawa)
 Biologia(1) (elmariachi7)
 Tablice Biologiczne
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download