Uploaded by User6689

Budowa roślin pr

advertisement
Budowa roślin
1. Korzeń (Radix)
Funkcje
Pobieranie w o d y
Umocowanie w podłożu
Przewodzenie
Magazynowanie substancji pokarmowych
Korzenie p o d p o r o w e
Pneumatofory
Korzenie czepne
Korzenie chłonne
Rozmnażanie wegetatywne
Strefy
ko rze nio w e
Systemy
ko rzenio w e
Łodyga (Caulis) i
jej
przekształcenia
np.
Kłącza
(Rhizoma)
utrzymuje w odpowiednim
położeniu pozostałe części p ę d u
Funkcje:
umożliwia przepływ w o d y zsolami
mineralnymi d o korzeni liści,
kwiatów i o w o c ó w
transportuje produkty fotosyntezy z
liści d o pozostałych części rośliny
niekiedy służy d o rozmnażania
wegetatywnego
Rodzaje łodyg:
- zielne - są nietrwałe i obumierają
jesienią
- zdrewniałe - są trwałe
Przekształcenia
bulwy; ziemniaki
kłącza; imbir,
rabarbar, konwalia
rozłogi; poziomki
ciernie; sliwa tarnina
łodygi czepne;
winogrona
gałęziaki; opuncje,
szparagi, groszek
Kora (Cortex)
Funkcje
pełni rolę ochronną
poprzez wydzielanie
garbników (hamują
rozwój
drobnoustrojów) ,
substancji
goryczkowych
wymiana g a z o w a
przez przetchlinki
chroni przed
czynnikami
ze w nę trznym i
transpiracja
Liść (Folium)
Funkcje:
Fotosynteza
Transpiracja
Wymiana g a z o w a
Gromadzenie w o d y -aloes
Czepna
Spichrzowa – c eb ula
Obronna – ciernie akacji
Po w a b n e – przekształcenia
w okwiat
Rozmnazanie wegetatywne
Kszta łty
liścia
a, b pierzaste, c. równoległe (łukowate), d. dłoniaste, e. wachlarzowate
Unerwie nie
Kw ia t
(Flos)
Funkcja i
budowa
JEST O R G A N E M
ROZMNAŻANIA
PŁCIOWEGO. WYSTĘPUJE
TYLKO U ROŚLIN
NASIENNYCH. WYTWARZA
NASIONA
N a zew nic tw o
Kielich -(Calyx)
Korona -(Corolla)
Pręcikowie – (Androeceum)
Słupkowie – (Rynaeceum)
Kwiatostan
(Inflo re sce ntia)
Rodzaje
kw ia tosta nó w
Kwiatostany
Owoc
(Fru ctus)
Rodzaje i
podział
Nasiono
(Semen)
D o celów
kosmetycznych
analizuję się
najczęściej skład
łupiny nasiennej oraz
substancji
zapasowych
Download