Detektyw przyrody

advertisement
Detektyw przyrody. Świat roślin
Pomysły na zajęcia z dziećmi na podstawie książki Joanny Winieckiej-Nowak „Detektyw
przyrody. Świat roślin”
Odbiorcy: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Temat dnia:Jesteśmy detektywami przyrody.
Po co?– czyli cele
·
Uwrażliwianie dzieci na przyrodę.
·
Rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
·
Zapoznanie z roślinami w najbliższej okolicy.
Kiedy?– Najlepiej na wiosnę lub latem.
Co będzie potrzebne?
·
Książka Joanny Winieckiej-Nowak „Detektyw przyrody. Świat roślin”.
·
Zielona koperta z listem od detektywa przyrody, Alojzego Mniszka.
·
Koszulki do segregatorów – po jednej na parę dzieci.
Jak?– czyli przebieg zajęć prawie krok po kroku.
Działania wstępne
1. Zaproś dzieci na dywan, mówiąc: „Usiądźmy na dywanie, zobaczmy, co się stanie”.
Dzieci odpowiadają: „Siedzimy na dywanie, czekamy, co się stanie”.
Te hasła możecie wypowiedzieć trzy razy – głośno, ciszej i „szeptem scenicznym”. Dzieci
naturalnie wyciszą się i skoncentrują na nauczycielu i zadaniach.
2. Pokaż dzieciom duży list w zielonej kopercie zaadresowany do Twojej grupy
przedszkolaków. Wykorzystaj tekst ze strony 8 książki „Detektyw przyrody. Świat roślin”,
zatytułowany „Dlaczego rośliny nie mają rąk i nóg”.
3. Spróbujcie razem poszukać odpowiedzi na powyższe pytanie. Poinformuj dzieci, że zanim
pójdziecie do przedszkolnego ogrodu, rozwiążecie kilka zadań, aby sprawdzić, czy jesteście
prawdziwymi detektywami przyrody.
Działania główne
4. Pierwsze zadanie:
Nauczcie się „Piosenki zielonych detektywów” (piosenka jest zarazem zagadką).
Zaśpiewajcie ją na melodię refrenu piosenki „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”
(posłuchaj oryginalnego utworu: www.youtube.com/watch?v=KZhLp34Oetk).
Detektywi, detektywi,
przyrodnicze mają miny.
Oczy swoje otwierają,
w lewo, w prawo spoglądają.
Detektywi, detektywi,
przyrodnicze mają miny.
Uszu swoich używają,
pięknych dźwięków wciąż szukają.
Detektywi, detektywi,
przyrodnicze mają miny.
Co zielone, to szanują,
swego czasu nie żałują.
Po zaśpiewaniu piosenki porozmawiajcie o tym, na co nie żałują swego czasu przyjaciele
przyrody. Podsumuj rozmowę słowami: „My dzisiaj nie będziemy żałować czasu na szukanie
różnych roślin, które mają liście, łodygi i korzenie”.
5. Drugie zadanie:
Podziel dzieci na trzy grupy. Następnie poproś, aby odnalazły ukryte w sali koperty
odpowiednio z symbolem liścia, łodygi i korzenia.
Dzieci w grupach otwierają koperty i układają puzzle – pocięty na kawałki obrazek liścia (1.
grupa), łodygi (2. grupa) i korzenia (3. grupa).
Po ułożeniu obrazków odczytaj informacje na nich zawarte (wiadomości pochodzą ze strony
9 książki „Detektyw przyrody”):
Liść: „Liście pomagają roślinie oddychać i odżywiać się”.
Łodyga: „Łodyga przytrzymuje liście i łączy je z korzeniami”.
Korzenie: „Korzenie rozrastają się czasami w dół, czasami na boki, i nie pozwalają roślinie
się przewrócić”.
6. Trzecie zadanie:
Powiedz dzieciom, że to zadanie zapisane jest w liście ukrytym przy drzwiach wyjściowych
do ogrodu przedszkolnego. Otworzycie go dopiero wtedy, gdy wszyscy przedszkolacy będą
ubrani i gotowi do wyjścia na powietrze.
Gdy cała grupa będzie już gotowa do wyjścia, zdecydujcie wspólnie (poprzez losowanie,
głosowanie itp.), kto ma otworzyć zieloną kopertę. Może to być na przykład osoba, która
dzisiaj obchodzi urodziny.
Odczytaj dzieciom list z poleceniem zadania:
„Spróbujcie ostrożnie wyrwać z ziemi małą roślinę i sprawdzić, czy faktycznie ma ona liście,
łodygę i korzenie”.
7. W ogrodzie dzieci pracują w parach. Najpierw pokaż im, jak wyrywa się roślinę z
korzeniami, na przykład poprzez ukręcanie. Poproś, by każda para znalazła ciekawą roślinę na
trawniku przedszkolnym. Niech ją ostrożnie wyrwie i schowa do wcześniej przygotowanej
foliowej koszulki do segregatora.
Jeśli to możliwe, usiądźcie na kocach na trawie albo wróćcie z powrotem do sali i usiądźcie w
kręgu. Obserwujcie swoje rośliny, porównajcie je z tymi, które zostały przedstawione w
„Atlasie roślin” znajdującym się w końcowej części książki „Detektyw przyrody. Świat
roślin” (na stronach 108-127).
Przyklejcie rośliny na kartkach papieru i zaznaczcie strzałkami ich części, a więc łodygę,
liście i korzenie – możesz wcześniej przygotować karteczki z wydrukowanymi wyrazami:
„liście”, „łodygi”, „korzenie”.
Działania końcowe
8. Stwórzcie wasz grupowy atlas roślin – mieszkańców przedszkolnego ogródka. Na każdej
kartce zapiszcie nazwę rośliny oraz informacje o osobach, które ją znalazły, a więc na
przykład: „Mniszek lekarski znaleziony przez Jacka i Asię”. Kartki z przyklejonymi i
nazwanymi roślinami włóżcie do segregatorów.
9. Podsumuj dzisiejsze zajęcia. Zapytaj dzieci, czy im się podobały, czy bycie detektywem
przyrody było ciekawe oraz czy mają ochotę odkrywać kolejne zagadki przyrody.
Zaśpiewajcie raz jeszcze „Piosenkę zielonych detektywów”. Zachęć dzieci do samodzielnych
obserwacji roślin podczas spacerów z rodzicami.
Powodzenia!
Małgorzata Swędrowska,
nauczyciel, trener, moderator spotkań czytelniczych
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards