Pobierz plik

advertisement
Trzy kroki do poznania drzew – scenariusz zajęć.
Co to jest drzewo?
Roślina wieloletnia o trwałym zdrewniałym pniu, który na pewnej wysokości rozgałęzia
tworząc koronę złożoną z pędów bocznych.
Znaczenie drzew:
 produkują tlen pochłaniając przy tym dwutlenek węgla,
 regulują gospodarkę wodną (lasy pochłaniają dużo wody przez co zapobiegają powodzią)
 łagodzą klimat (zmniejszają wahania temperatur, zatrzymują wiatry)
 są cennym surowcem,
 stabilizują wydmy i stoki górskie
 są domem dla wielu organizmów - zarówno żywe, jak i martwe
Głównymi elementami drzewa są korzenie, pień i korona (gałęzie i liście).
Wyróżnia się korzeń główny i korzenie boczne. Są one pokryte włośnikami przez które drzewo
zaopatruje się w wodę i sole mineralne. Zadaniem korzenia jest również umacnianie drzewa w
podłożu.
Pień drzewa pokryty jest korą, która chroni je przed uszkodzeniem np. przez owady i
pasożyty. Woda i sole mineralne są transportowane do gałęzi i liści przez drewno.
Woda, która dotrze do liści jest częściowo wykorzystywana do fotosyntezy podczas której
pod wpływem światła wytwarza się tlen i substancje odżywcze. Reszta służy do transportu substancji
odżywczych do innych części rośliny (korzeni, pnia, gałęzi). Nadmiar wody jest wyparowywany przez
aparaty szparkowe znajdujące się w dolnej stronie liści.
Uczniowie odpowiadają na podstawie jakich cech można określić gatunek drzewa, są to:

pokrój drzewa

kształt liści

wygląd kory

kwiaty i owoce

wygląd pędów bez liści
Uczniowie mówią na jakie dwie podstawowe grupy dzielimy drzewa (iglaste i liściaste),
omawiają ich cechy charakterystyczne i wymieniają przedstawicieli.
Drzewa iglaste spotykamy przede wszystkim w zimniejszych regionach świata, mają liście w
kształcie igieł i łuseczek. Oprócz modrzewia, który charakteryzuje się miękkimi igłami nie są
one zrzucane na zimę.
Średni wiek drzewa możemy obliczyć na podstawie następującego wzoru.
obwód drzewa + obwód drzewa
2
3
=
średni wiek drzewa
2
Można skorzystać również ze specjalnie przygotowanych tabel.
Obwód
(cm)
Sosna
Świerk
Jodła
Modrzew
Dąb
Brzoza
Olsza
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
38
39
51
26
40
33
27
45
45
54
31
45
40
33
52
50
58
37
51
48
37
59
56
63
44
57
59
42
66
62
68
50
63
69
50
74
69
72
58
68
80
59
81
76
78
65
74
100
66
89
84
84
74
80
96
87
90
83
86
105
101
97
91
92
113
111
104
101
98
124
122
111
111
104
76
84
Ćwiczenia integracyjne
1. Poznaję świat wszystkimi zmysłami (ćwiczenia w parach)
2. Dzielimy uczniów na 6 grup ćwiczeniowych.
Dotykami i poznaję korę, liść pęd mojego drzewa – zabawa wprowadzająca
3. Wykonywanie zadań z karty pracy.
Download