plan_kolka_ekologicznego

advertisement
PLAN PRACY KÓŁKA EKOLOGICZNEGO
ROK SZKOLNY 2015/2016
TERMIN
CELE OGÓLNE
SPOSOBY REALIZACJI
JESIEŃ
LIŚCIE, OWOCE
ZAPACHOWE MOCE:
Październik
* Wprowadzenie w tematykę „Kodeks młodego ekologa”zajęć: wyjaśnienie takich
podpisanie przez dzieci
pojęć jak przyroda,
kodeksu ekologicznego.
przyjaciel przyrody, kodeks
ekologiczny.
*Dostrzeganie zmian
zachodzących w przyrodzie
jesienią:
- liście: obserwowanie
opadania liści z drzew
i poznanie przyczyn tego
zjawiska , dostrzeganie
zmian zabarwienia liści,
porównanie: liście świeże
i suche; zapoznanie ze
sposobem ich suszenia.
Zbieranie liści i ich suszenie.
Oglądanie liści przez lupę.
Wykorzystanie liści
w zabawach plastycznych.
„Zielnik jesiennych liści”wykonanie zielnika.
* Rozpoznawanie warzyw:
pomidor, marchew, burak,
cebula- poznanie ich
budowy: korzeń, nasiona,
nać;
*Rozpoznawanie owoców:
jabłko, gruszka, śliwka:
budowa wewnętrzna
owoców: nasiona, pestka;
„Warzywne zagadki”rozpoznawanie warzyw po
zapachu i dotyku.
*Poznanie gatunków
grzybów: budowa grzybakapelusz- trzon;
„Owocowe zagadki”rozpoznawanie owoców za
pomocą smaku, zapachu,
dotyku.
Wyjaśnienie sposobu „Jak
powstają grzyby?”.
„Czy ten grzyb nadaje się do
jedzenia?- podział grzybów
na jadalne i trujące.
PADA DESZCZ, WIEJE
WIATR TO PÓŹNEJ
JESIENI ZNAK:
Listopad
Grudzień
* Poprawne nazywanie
zjawisk towarzyszących
jesieni:
- deszcz;
- wiatr;
-prowadzenie kalendarza
pogody;
- poznanie przyrządów do
określania pogodytermometr.
ZIMA
ZIMOWE CZARY
* Węgiel-poznanie historii
powstania węgla, jego
właściwości, rysowanie
węglem drzewnym.
* Poznanie i poprawne
nazywanie drzew iglastych:
jodła, świerk. Wyjaśnienie
różnic pomiędzy choinką,
a świerkiem.
* Zapoznanie z wyglądem
jemioły.
Styczeń
Luty
*Obserwowanie zmian
w przyrodzie w związku
z nadejściem zimy:
„Zabawy badawcze „Skąd
się bierze deszcz?”
„Zabawa badawcza „Co to
jest wiatr?”.
„Wykonanie prostego
kalendarza pogody.
„Wysłuchanie opowiadania
pt. „O czym szeptały
iskierki”. Zabawy badawcze
z węglem- poznanie
właściwości : twardy,
czarny, oglądanie węgla
przez lupę.
„Skąd się biorą choinki”rozmowa z „Ekoludkiem”oglądanie gałązek pod lupą,
określanie zapachu, koloru.
Zabawy badawcze:
„Dlaczego lód jest śliski?”
- śnieg: określanie koloru,
stanu skupienia,
„Co to jest śnieg?”- poznanie
- lód- mróz: poznanie
właściwości śniegu.
właściwości- twardy, zimny;
- dokarmianie ptaków:
„Dbamy o zwierzęta zimą”-
Marzec
Kwiecień
umieszczenie karmnika.
- spacery: rozpoznawanie
śladów pozostawionych na
śniegu przez ludzi,
zwierzęta, pojazdy;
wdrażanie do opiekowania
się zwierzętami w czasie
zimy.
WIOSNA
KIEŁKOWANIE,
WZROST,ROZKWIT
* Obserwacja zmian
atmosferycznych
charakterystycznych dla
przedwiośnia i wiosny: topnienie śniegu, opady
deszczu, coraz wyższe ,
temperatury: spacery do
ogrodu- określanie
zwiastunów wiosny: spacery
do ogrodu: poprawne
nazywanie pierwszych
wiosennych kwiatów:
krokus, przebiśnieg,
nasłuchiwanie śpiewu
ptaków;
- sadzenie różnych roślin,
obserwowanie ich wzrostu,
pielęgnacja;
„Wiosna”- poznanie
pierwszych zwiastunów
wiosny: wykorzystanie
literatury, ilustracji.
CZEGÓŻ TO WODA NIE
POTRAFI.....
* 22 kwietniaMiędzynarodowy Dzień
Ziemi, rozwijanie troski
o obecną i przyszłą jakość
życia na Ziemi;
* poznanie właściwości
wody;
* wykonanie doświadczeń
związanych z pływaniem
i tonięciem ciał w wodzie,
rozpuszczalnością różnych
„Wspaniałość tulipana”rozróżnianie pędów, liści,
kwiatów, korzeni.
Zabawy: olbrzymie kiełki,
Jeden, dwa- albo trzy?sianie fasoli, rzodkiewki,
kukurydzy.
„Prośba Ziemi”- słuchanie
opowiadania. Wdrażanie do
dbania o planetę, na której
żyjemy.
Zabawy badawcze z wodą:
„Sucha woda”, „Cukrowy
taniec”, „Tęcza”, „Błękit
nieba”, „Doskonała lupa
wodna”.
substancji w wodzie;
*zwrócenie uwagi na rolę
wody w przyrodzie;
- wyjaśnienie zjawiska
krążenia wody w przyrodzie;
„Co pływa, a co tonie?”zabawy badawcze.
Słuchanie opowiadania pt.
„O tym jak do rzeki człowiek
wpuścił brudne ścieki”.
MALI PRZYJACIELE
PRZYRODY....
Maj
*Wyjaśnienie pojęć: rośliny
chronione, zwierzęta pod
ochroną;
Złamana gałązka”podstawowe zasady
pielęgnacji drzew.
*Określenie roli czystego
powietrza w procesie
prawidłowego rozwoju ludzi,
zwierząt i roślin;
„W krainie śmieci”kształtowanie czynnej
postawy wobec ochrony
środowiska.
*Zwrócenie uwagi na
niebezpieczeństwa
zagrażające środowisku ze
strony człowieka:
- zanieczyszczanie
zbiorników wodnych
ściekami;
- poznanie możliwości walki
z zanieczyszczeniami
środowiska;
- sprzątanie placu
przedszkolnego;
*Kształtowanie nawyków
proekologicznych (np.
dokręcanie kranów,
wyłączanie światła.
„Chrońmy las”- utrwalenie
zdobytych wiadomości na
temat chronionych roślin
i zwierząt leśnych.
Czerwiec
„Czy SMOG to smok
z bajki?”- utrwalenie
wiadomości o powietrzu.
„Powietrze wokół nas”obserwacje i doświadczenia
dzieci.
Spacery w pobliżu
przedszkola.
Opracowała mgr Dorota Puszczyńska
Download