PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

advertisement
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OPOLU
ODDZIAŁ W NYSIE
KOMUNIKAT z dnia 26.05.2008 r.
O ZWALCZANIU ŚMIETEK NA BURAKACH CUKROWYCH I PASTEWNYCH
Na plantacjach buraków cukrowych oraz pastewnych lokalnie masowo wylęgają się larwy I pokolenia śmietek, które,
żerując wewnątrz liści minują je, co powoduje ograniczenie powierzchni asymilacyjnej. Jest to szczególnie groźne
w przypadku, gdy rośliny buraka znajdują się we wcześniejszych fazach rozwojowych. Plantatorzy buraka powinni
szczegółowo lustrować uprawy w celu określenia optymalnego momentu do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego
szkodnika. Próg szkodliwości stanowi stwierdzenie średnio 7 jaj na roślinie w fazie 2 liści właściwych lub 14 jaj na roślinie
w fazie 4 liści właściwych, zaś w przypadku przeoczenia momentu składania jaj – średnio 2 larwy przypadające na 1 liść
rośliny buraka, ewentualnie stwierdzenie uszkodzenia ponad 20% powierzchni liści (aby określić próg szkodliwości, należy
w kilku losowo wybranych miejscach pola przeprowadzić analizę 25 kolejnych roślin <100 - 150 szt. w zależności od
powierzchni plantacji> pod kątem obecności złóż jaj, bądź wylęgłych larw). Zagrożone uprawy należy opryskiwać jednym
z niżej podanych środków ochrony roślin, najlepiej w momencie masowego wylęgu larw:
Preparaty zalecane do zwalczania larw śmietek (dawki podane na etykietach):
Basudin 25 EC
Nurelle D 550 EC
Basudin 600 EW
Owadofos 540 EC
Danadim 400 EC
Sumi-Alpha 050 EC
Dimezyl 400 EC
Sumithion 500 EC
Lannate 200 SL
Sumithion Super 1000 EC
Methomex 200 SL
UWAGA! Przy wyborze preparatów należy uwzględnić temperatury, w których skuteczność ich działania jest najwyższa
oraz bezwzględnie przestrzegać okresów prewencji dla pszczół nalatujących na plantacje sąsiadujące z opryskiwaną uprawą.
Wszystkie wymienione preparaty zalecane są również do zwalczania mszycy trzmielinowo-burakowej.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są zobowiązani do prowadzenia ewidencji
wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu.
Chemiczne środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP
oraz instrukcją-etykietą znajdującą się na każdym opakowaniu.
KIEROWNIK
Oddziału: K. Niedźwiedź
Download