Hasło merystem - Encyklopedia Leśna

advertisement
merystem
(botanika leśna, anatomia i morfologia roślin), tkanka utworzona z komórek zdolnych do regularnych
podziałów. W całości merystemem jest zarodek we wczesnym stadium rozwoju. W późniejszych stadiach
rozwoju zarodka oraz w rozwiniętej roślinie merystemy występują w różnych jej częściach. Merystemy
klasyfikuje się najczęściej ze względu na ich rozmieszczenie (m. wierzchołkowe, podwierzchołkowe,
boczne – kambium i fellogen, m. interkalarne) oraz stadium rozwojowe (m. pierwotne i m. wtórne).
Merystem pierwotny stanowi kontynuację merystemu wierzchołkowego i ciągnie się od niego
nieprzerwanie do strefy, w której dojrzewa z niego tkanka pierwotna. Merystemy wtórne zapoczątkowują
wtórną budowę organu: kambium waskularne i kambium korkorodne, czyli felogen (fellogen).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Organy wegetatywne. Wyd. Nauk. PWN,
Warszawa.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards