Nicienie – ewolucyjny tryumf prostoty

advertisement
Nicienie – ewolucyjny tryumf
prostoty






1. Ogólne cechy nicieni.
2. Filogeneza nicieni.
3. Budowa morfologiczna.
4. Anatomia nicieni.
5. Choroby
6. Ciekawostki
Ogólne cechy nicieni




Są niewielkich rozmiarów
(03,mm do 1,2m )
Nie występuje wyodrębniona
głowa
Żyją głównie w wodach i glebie
Silnie wydłużone




Zwierzęta bezkręgowe
U licznych gatunków
występuje dymorfizm płciowy
Niektóre prowadzą
pasożytniczy tryb życia
Potocznie zwane robakami
obłymi
Filogeneza






Pochodzą z karbonu
Powstały razem z stawonogami
Poziom ewolucyjny jest stały i przez lata brak szczególnych zmian
Występują we wszystkich środowiskach
Opisano 15 tysięcy gatunków
Trudno sprawdzić dokładnie z jakiego okresu pochodzą ponieważ
nie zostają w materiale kopalnym
Budowa morfologiczna

Wór powłokowo-mięśniowy –
narząd ruchu, złożony z nabłonka i
warstwy mięśni. Nie występują w nim
twarde elementy szkieletowe. Mięśnie
ułożone są podłużnie lub okrężnie.
Skurcze wora powłokowomięśniowego pozwalają jedynie na
wykonanie nieskomplikowanych
ruchów pełzających.

Oskórek (kutikula) – zbudowany w
dużej części z chityny. Oskórek chroni
narządy wewnętrzne, jest miejscem
przyczepu mięśni, ogranicza wzrost
organizmu.
Budowa morfologiczna

Wałki hypodermalne – są to zgrubienia
biegnące wzdłuż ciała

Surowiczy płyn – spełnia on rolę płynu
hydraulicznego szkieletu który nadaje
sprężystość, zastępuje on układ
krążenia
Anatomia

1. Układ pokarmowy

Ma on postać przewodu, rozpoczyna się
otworem gębowym a kończy odbytowym

Otwór gębowy posiada ząbki, szczęki itp.

Za otworem jest gardziel

Jelito środkowe ma postać prostej rury
Anatomia

2. Układ oddechowy

Nicienie nie mają układu oddechowego
Oddychają całą powierzchnią ciała

Anatomia

3. Układ krążenia

posiadają płyn surowiczy który rozprowadza substancje odżywcze po całym ciele
nie mają wyszczególnionego układu krążenia

Anatomia

4. Układ nerwowy

Centralną część stanowi pierścień
okołogardzielowy który posiada cztery
pary nerwowe
Z pierścieniem łączy się kilka pni
nerwowych połączonych spoidłami
Niektóre gatunki wodne posiadają
fotoreceptory


Anatomia

5. Układa wydalniczy

Brak komórek płomykowych
Ma kształt litery H
Składa się z 2 kanałów biegnących w
bocznych wałkach hypodermalnych
Kanały są zbudowane z niewielkiej
liczby komórek
Układ wydalniczy służy głównie do
osmoregulacji oraz usuwaniu
zbędnych składników przemiany
materii




Anatomia

6. Układ rozrodczy i jego
cechy

Zwierzęta rozdzielnopłciowe
Dymorfizm płciowy
Występują cewki
Wspólny odcinek układu
pokarmowego i rozrodczego nazywa
się stekiem
Najczęściej jest zapłodnienie
wewnętrzne
Rozwój jest złożony
Larw przechodzi proces linienia
Pasożyty mogą być monokseniczne i
polikseniczne







Choroby


Słoniowacizna - nasilony obrzęk
kończyn na skutek utrudnionego
odpływu chłonki (limfy). Spowodowany
zaczopowaniem pni chłonnych,
masywną niedrożnością węzłów
chłonnych lub mniejszych naczyń
limfatycznych.
Włośnica – ciężka choroba
pasożytnicza, spowodowana
zarażeniem człowieka lub zwierzęcia
włośniem krętym.

Glistnica – choroba pasożytnicza
powodowana przez glisty. Chorobę
wywołuje glista ludzka pasożyt jelita
cienkiego człowieka.

Węgorek pszeniczny - pasożyt żyjący
w kłosach pszenicy i żyta. Larwy
atakują młode rośliny przed
wschodami i przez długi czas w
sezonie wegetacji żyją w pochwach
liściowych, następnie przechodzą do
kwiatów i kłosów.
Ciekawostki

powłoki ciała odporne na działanie enzymów trawiennych i kwasu solnego

pasożyty dożyją trzydziestki

kwas walerianowy wypełnia jamę ciała

w 1cm3 gleby moze być nawet ok. 10 tysięcy nicieni
Download