1. Znajdź zdanie nieprawdziwe dotyczące stułbi pospolitej: o

advertisement
1. Znajdź zdanie nieprawdziwe dotyczące stułbi
pospolitej:
o występuje w postaci polipa
o żyje pojedynczo, przyczepiając się stopką do
podłoża
o jej otwór gębowy służy również jako
odbytowy
o rozmnaża się płciowo i bezpłciowo przez
pączkowanie
o jej ciało ma zdolności do regeneracji
o posiada komórki parzydełkowe na stopie
o żyje w zbiornikach słodkich
6. Zwierzętami wyłącznie morskimi są:
o głowonogi
o skorupiaki
o mięczaki
4. Na schemacie przedstawiono rozwój owadów .
Wpisz je do tabeli pod rysunkiem nazwy stadiów
oznaczonych literami
2. Przyporządkuj przedstawicieli do grupy
systematycznej wpisując a, b, lub c, d
a) owady
b) skorupiaki
c) pajęczaki
d) parzydełkowce
skorpion ...., rozwielitka ......, stonoga ......., oczlik
........, tygrzyk paskowany ....., kleszcz.....,
roztocze ......, jedwabniki ......., ukwiał.......,
chełbia bałtycka......., stułbia pospolita ......,
3. Omów przystosowania poniższych organizmów
do środowiska życia
TASIEMIEC
RAK
4. Przyporządkuj odpowiednio do X i do Y
:a),b),c),d):
X) motyl .......................
Y) krab ........................
a) głowotułów i odwłok
b) głowa, tułów, odwłok
c) chitynowy pancerz poddający się linieniu
d) rozwój z poczwarką
5. Podkreśl organizmy będące pasożytami:
Dżdżownica, włosień spiralny pijawka, tasiemiec
nieuzbrojony, owsik, wypławek biały, glista
ludzka, kleszcz, wesz, pająk topik, winniczek,
motylica wątrobowa.
a–
b–
c–
d–
a–
b–
d–
e–
7. „Ciało tego organizmu składa się z głowy,
tułowia, odwłoka. Na tułowiu znajdują się trzy
pary odnóży oraz jedna para skrzydeł, druga
przekształcona została w toku ewolucji do
przezmianek. Ma liżący aparat gębowy”
Opis ten dotyczy:
o skorupiaków
o mięczaków
o owadów
8. … a dokładnie dotyczy:
o biedronki
o muchy
o komara
8.Płazińce to:
o grzbieto – brzuszne spłaszczone zwierzęta o
symetrii dwubocznej
o grzbieto – brzuszne spłaszczone zwierzęta o
symetrii promienistej
o zwierzęta o wydłużonym, płaskim ciele,
samożywne
o zwierzęta rozdzielnopłciowe o
wydłużonym, zbudowanym z pierścieni
ciele
9. Cechy charakterystyczne tasiemca to:
o posiada przyssawki i haczyki
o brak układu pokarmowego
o oddychanie beztlenowe
o rozdzielnopłciowość
10. Układ pokarmowy nicieni to:
o jelito bardzo rozgałęzione z otworem
gębowym i odbytowym
o jelito bardzo rozgałęzione z otworem
gębowym, ale bez odbytowego
o jelito w formie prostej rurki, która zaczyna
się otworem gębowym, a kończy odbytem
11. Cechy charakterystyczne nicieni to:
o obły, nieczłonowany kształt ciała
o wnętrze ciała wypełnione płynem
o rozdzielnopłciowe
o brak układu pokarmowego
o obojnaki
12. Przedstawicielami nicieni są:
o glista ludzka, nereida, dżdżownica
o owsik ludzki, glista ludzka, włosień
o włosień, nereida, tasiemiec
o owsik ludzki, glista ludzka, tasiemiec
13. Zaznacz zdania prawdziwe:
o glistą ludzką można zarazić się przez
kontakt fizyczny z drugą osobą
o glistą ludzką można zarazić się jedząc
nieumyte warzywa i owoce
o włośniem można zarazić się spożywając
niezbadane mięso
o owsikiem ludzkim można zarazić się przez
kontakt z osobą zarażoną
o włośniem można zarazić się przez kontakt
płciowy
14. Ciało pierścienic składa się z wielu podobnych
do siebie pierścieni, nazywanych:
o półkami
o regałami
o segmentami
o siodełkami
15. Cechy charakterystyczne pierścienic to:
o ciało segmentowane
o występowanie w wodzie i glebie
o żyją tylko dzięki żywicielom
o wolnożyjące
o pasożyty zewnętrzne
16. Pijawka należy do grupy:
o stawonogów
o płazińców
o nicieni
o pierścienic
17. Ciała pierścienic pokrywa:
o skórka i kolce
o warstwa śluzu i ochronny oskórek
o oskórek i chwytki
o szczecinki, śluz i kolce
18. Co wytwarzają pijawki?
o niebezpieczne toksyny
o substancje przeciwdziałające krzepnięciu
krwi
o substancje użyźniające glebę
o substancję neutralizującą toksyny
19. Małże oddychają za pomocą:
o płuc
o płuc lub skrzeli
o tchawek
o skrzeli
20. Organizmy te uważane są za
najinteligentniejsze wśród bezkręgowców.
o ślimaki
o głowonogi
o małże
o zatoczki
21. Pozwala ona na zeskrobywanie i rozdrabnianie
pokarmu u ślimaków.
o syfon
o lejek
o tarka
o worek trzewiowy
22. Głowonogi dzielimy na:
o ślimaki, małże mątwy
o ośmiornice, mątwy, kałamarnice
o ośmiornice, małże , kałamarnice
o ślimaki, kałamarnice , mątwy
23. Wśród bezkręgowców znajdujemy gatunki
będące obojnakami. Są to min:
o ..........................................
o ..........................................
o ..........................................
U niektórych z nich (wolnożyjących)
występuje zapłodnienie
…………………………………
Download