Informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2015

advertisement
Informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016
zostały uruchomione następujące zajęcia fakultatywne:
Anatomia powierzchniowa
Anatomia radiologiczna
Antropologia fizyczna
Chirurgia małoinwazyjna- laparoskopowa
Chirurgia noworodka
Chirurgia onkologiczna dzieci
Chirurgia plastyczna
Diagnostyka i leczenie uzależnienia od tytoniu
Diagnostyka ultrasonograficzna narządów jamy
brzusznej oraz narządów leżących
powierzchownie
Elektrofizjologiczne podstawy zaburzeń rytmu
serca i przewodnictwa
English in Medical Writing (poziom
zaawansowany)
Filozofia medycyny
Informacja naukowa
Interpretacja wyników badań mikrobiologicznych
podstawą antybiotykoterapii
Jakość usług medycznych - teoria i praktyka
Jak skutecznie planować swój czas?
Język niemiecki w praktyce medycznej
Kardioseksuologia
Kliniczne zastosowanie metod histologicznych
Kodeks etyki lekarskiej
Konflikty - metody ich rozpoznawania i
rozwiązywania
Medycyna perinatalna
Medycyna psychosomatyczna
Medycyna rozrodu
Metodyka pisania prac naukowych z zakresu
medycyny
Metody rozpoznawania płodności
Nagłe zagrożenia zdrowia lub życia pochodzenia
środowiskowego
Negocjacje - techniki negocjacyjne
Neurourologia
Organizacje pozarządowe na rzecz zdrowia
Patofizjologiczne podstawy elektrokardiografii
Patogeny rzadkich zakażeń człowieka
Pierwotne niedobory odporności (PNO) u dzieci i
osób dorosłych, diagnostyka, obrazy kliniczne i
leczenie
Podstawy języka francuskiego cz.1
Podstawy języka niemieckiego cz. 1
Podstawy sztucznych sieci neuronowych
Podstawy utworzenia i zarządzania komercyjną
firmą medyczną
Podstawy żywienia pozajelitowego i dojelitowego
Pozyskiwanie funduszy i skuteczne
przeprowadzenie inwestycji w ochronie zdrowia
Praktyczne aspekty opieki nad noworodkiem
donoszonym i przedwcześnie urodzonym po
wypisie do domu
Prawa pacjenta i powinności pracowników
ochrony zdrowia
Prewencja choroby sercowo-naczyniowej
Promocja zdrowia
Psychologiczno-pedagogiczne podstawy pracy z
dzieckiem
Relacja lekarz - pacjent w teorii i praktyce
Reumatologia dziecięca w teorii i w praktyce
Systemy ochrony zdrowia na świecie
Sytuacje kryzysowe w ochronie zdrowia
Szkolenie biblioteczne
Trening komunikacji społecznej
Ultrasonografia gastroenterologiczna
Urologia dziecięca
Warsztaty umiejętności doradczych
Wolontariusz pierwszej pomocy
Współczesne technologie kształcenia i
samokształcenia
Zarządzanie czasem i planowanie
Zarządzanie zespołem medycznym w sytuacjach
kryzysowych (zajęcia z wykorzystaniem symulacji
medycznej)
Download