Rozdział 3

advertisement
Rozdział III: Imperium Rzymskie
1. Potrafię opisać legendę o powstaniu Rzymu
2. Znam położenie geograficzne i warunki naturalne cywilizacji rzymskiej
3. Wiem, kim byli Etruskowie i Italikowie
4. Znam podział społeczeństwa w starożytnym Rzymie
5. Potrafię wyjaśnić powiedzenie „ pyrrusowe zwycięstwo”
6. Wiem, jakie były skutki podboju Italii przez Galów
7. Znam ustrój republiki rzymskiej
8. Wiem, z czego składały się legiony rzymskie
9. Znam przyczyny, przebieg i skutki wojen punickich
10. Potrafię pokazać na mapie bitwę pod Kannami oraz Zamą
11. Potrafię pokazać na mapie zasięg Imperium Rzymskiego w II i I w. p.n.e.
12. Znam skutki podbojów rzymskich
13. Wiem, dlaczego doszło do powstania Spartakusa
14. Znam przyczyny wojny domowej w republice rzymskiej
15. Wiem, dlaczego doszło do zabicia Juliusza Cezara
16. Potrafię opisać, jak upadła republika i narodziło się cesarstwo
17. Wiem, jakie znaczenie miała bitwa pod Akcjum
18. Potrafię wymienić reformy pierwszego cesarza Oktawiana
19. Wiem, co oznacza powiedzenie „ Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”
20. Wiem, jakie ludy Rzymianie nazywali barbarzyńcami
21. Wiem, jaką role odgrywało dla Rzymian Forum Romanum, termy, akwedukty
22. Potrafię wyjaśnić dlaczego Rzymianie wznosili łuki triumfalne
23. Znam bogów rzymskich
24. Potrafię rozpoznać na zdjęciu świątynię Westy
25. Wiem, skąd wzięła się nazwa Koloseum
26. Wiem, jakie widowiska odbywały się na arenie amfiteatru
27. Znam dwa kodeksy prawne powstałe w Rzymie i potrafię je wymienić: Prawo XII tablic, kodeks
Justyniana
28. Wiem, w którym wieku powstały kodeksy prawne w Rzymie
29. Potrafię opisać początki chrześcijaństwa
30. Znam symbole pierwszych chrześcijan
31. Wiem, z czego składa się Pismo Święte
32. Potrafię opisać, jaka była droga zwycięstwa chrześcijan
33. Wiem, jakie były przyczyny sporów i podziałów wśród chrześcijan
34. Znam przyczyny kryzysu imperium rzymskiego
35. Wiem, na jakie części podzieliło się cesarstwo i co stało się ich stolicą
36. Wiem, jak barbarzyńcy przyczynili się do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego
37. Potrafię wymienić jakie były dla Europy skutki panowania rzymskiego
38. Znam daty:753r. p.n.e., 509r. p.n.e., 389r. p.n.e., 218r. p.n.e., 216r. p.n.e., 202r. p.n.e., 264241r. p.n.e., 218-201r. p.n.e., 149-146r. p.n.e., 146r. p.n.e., 52r. p.n.e., 71r. p.n.e., 48r. p.n.e.,
44r. p.n.e., 31r. p.n.e., 14-3 r. n.e., 313r. n.e., 392r. n.e., 395r. n.e., 451r. n.e., 476r. n.e.
39. Znam pojęcia historyczne: republika, zgromadzenie ludowe, legiony, prowincja, namiestnicy,
łuki triumfalne, gladiatorzy, wojna domowa, arystokracja, pryncypat, ustrój, cesarz, limes, szlak
bursztynowy, Forum Romanom, termy, westalki, akwedukty, Koloseum, apostołowie, Pismo
Święte, sobór, heretycy, papież, Wandalowie
40. Wiem, kim byli: Romulus, Remus, Hannibal, Scypion, Spartakus, Juliusz Cezar, Marek Antoniusz,
Oktawian, Kleopatra, Justynian, Paweł z Tarsu, Konstantyn Wielki, Dioklecjan, Romulus
Augustulus, Attyla, Jezus z Galilei, , Gallen, Pompejusz
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards