Karta pracy z HISTORII nr 7

advertisement
Karta pracy z HISTORII nr 7
Miesiąc – marzec/kwiecień
Dział: Pierwsza wojna światowa i okres międzywojenny
Tematyka (temat Wymagania
z podręcznika)
Sposób i data
sprawdzenia
wiadomości
Potrafię podać przyczyny wybuchu i przebieg
I wojny światowej. Potrafię wymienić nowe
rodzaje broni używane na wojnie, podać
nazwy państw należących do ententy i państw
centralnych. Wiem, na czym polegała wojna
pozycyjna. Wiem, jakich wydarzeń dotyczą
daty: 1914 r,, 1918 r.
2. Polska odzyskuje Potrafię opowiedzieć o ustalaniu granic
niepodległość.
zachodniej, południowej i wschodniej
odbudowanej Polski. Rozumiem znaczenie
bitwy warszawskiej dla losów państwa
polskiego. Wiem, jakiego wydarzenia
dotyczy data 11 listopada 1918 r.
3. Powstanie
Potrafię wymienić przyczyny wybuchu
Związku
rewolucji w Rosji oraz opowiedzieć o Rosji
Radzieckiego.
Radzieckiej jako państwie totalitarnym.
Wiem, czym były łagry i kołchozy. Wiem,
jakiego wydarzenia dotyczy data 1917 r.
4. Faszyzm w
Potrafię opowiedzieć o programie
Niemczech.
politycznym niemieckich faszystów oraz ich
działalności w Niemczech, opowiedzieć, jakie
zmiany wprowadził Hitler po objęciu władzy
w Niemczech. Wiem, jaki był stosunek
hitlerowców do Żydów.
5. Druga
Potrafię wymienić narody zamieszkujące II
Rzeczpospolita. Rzeczpospolitą. Potrafię przedstawić ustrój II
RP. Wiem, jaką rolę w II RP odgrywał Józef
Piłsudski oraz jakie zagrożenia dla Polski
stwarzał pakt Ribbentrop-Mołotow.
6. Osiągnięcia II
Potrafię wymienić trudności, jakie
Rzeczpospolitej. towarzyszyły budowie II Rzeczpospolitej.
Wiem, jakie reformy przeprowadzono dla
ratowania II RP.
7. Czy już wiesz?
Powtórzenie wiadomości z karty pracy nr 7.
8. Sprawdzian
Sprawdzian wiadomości z materiału
DATA
wiadomości
zawartego w karcie pracy nr 7.
9.
Zamiana daty rocznej na wiek,
przyporządkowanie epoki do daty.
1. Pierwsza wojna
światowa.
Ocena
Download