„Uczeń ze spektrum autyzmu” przygotowana na konferencję

advertisement
czyli Jędrki, Emki i Zuźki
Każdy człowiek ma
w sobie wielkie
możliwości, musi je tylko
odkryć !
•Autyzm jest jednym z najbardziej zagadkowych
zaburzeń rozwoju psychicznego, który obejmuje
wszystkie sfery funkcjonowania dziecka.
•Objawia się przede wszystkim w zamknięciu się we
własnym wewnętrznym świecie i wyłączaniu się z
otaczającej rzeczywistości.
Zrozumieć autyzm
•Zaburzenie to zaczyna pojawiać się przed trzecim
rokiem życia.
•Jego pierwsze symptomy mogą pojawić się już
u kilkunastomiesięcznych dzieci.
•Występuje cztery razy częściej u chłopców niż u
dziewczynek, jednak u dziewcząt problemy są głębsze.
• Zakres objawów autystycznych u dziecka może być
różnorodny i o różnym stopniu nasilenia.
•Dzieci dotknięte autyzmem ogromnie cierpią, a
źródłem ich cierpienia jest lęk przed kontaktem ze
światem zewnętrznym.
Zrozumieć autyzm
•Autyzm swoją złożonością obejmuje przede
wszystkim trzy obszary rozwojowe:
•zaburzenia interakcji społecznych
•zaburzenia w rozwoju umiejętności
komunikowania się
•ubogi zakres zainteresowań i czynności, niechęć
do zmian
Jestem Emanuel!
Chcę lepiej zrozumieć i poznać świat, w którym żyję.
Potrzebuję jednak twojej pomocy!
„Powiedz mi , a zapomnę, pokaż , a zapamiętam,
pozwól wziąć udział, a zrozumiem.”
Konfucjusz
Eksperymentuj, czasem dotrzesz do mnie metodą,
której nie ma w żadnej książce.
Potrafię koncentrować się na detalach, dostrzegam to,
czego nie widzą inni. To moja mocna strona!
Pracując ze mną dajesz mi poczucie bezpieczeństwa.
Uczę się lepiej, przy pomocy wizualnych pomocy
naukowych lub przez doświadczenie.
Czasem trudno mi skupić uwagę i dlatego potrzebuję
więcej czasu, by zrozumieć twoje polecenie.
Chciałbym bawić się z tobą, ale nie potrafię. Dlatego
zwykle stoję z boku. Jeśli nauczysz mnie bawić się,
dołączę do ciebie.
Uczymy się żyć z innymi i zgodnie współpracować w
zabawie i nauce. Rozwijamy postawy społeczne.
Często nie wiem, jak mam postąpić, gdyż nie uczę się
przez naśladowanie. Jeśli chcesz, bym zapamiętał w
jaki sposób coś się odbywa, musisz mi pokazać od
czego należy zacząć, dać mi punkt odniesienia.
Nie zmuszaj mnie do niczego! Czasami potrzebuję
ciszy i samotności.
Lubię być wśród swoich rówieśników, chociaż nie
zawsze biorę udział w zabawie.
Słowa bywają dla mnie abstrakcją. Jeśli zobaczę,
zrozumiem.
Nas, dzieci ze spektrum autyzmu łączą trudności, ale
każdy z nas ma inną osobowość .
Nagrodą za twoją pełną poświęcenia pracę będzie moje lepsze
funkcjonowanie w społeczeństwie, być może oswoję swój lęk i
będę mógł pokazać jak wiele potrafię.
Nieoczekiwane, zbyt głośne dźwięki i odgłosy mogą
sprawić mi ból. To dlatego, że jestem nadwrażliwy na
niektóre bodźce.
Czasem nie radzę sobie z emocjami. Chciałbym wtedy
odpocząć, wyciszyć się. Naucz mnie jak radzić sobie ze
stresem.
Jeśli dzisiaj jeszcze nie możesz otworzyć przed mną
świata, uchyl chociaż drzwi, a ja wejdę przez nie gdy
będę gotów.
Dziękujemy za uwagę.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr11 w Tarnowie
mgr Elżbieta Wójcik
Prelegent
mgr Małgorzata Włodek
mgr Agata Forajter
Download