informacje o autyźmie - Zespół Szkół w Latowiczu

advertisement
Autyzm wczesnodziecięcy, autyzm głęboki, zespół
Kannera
To całościowe zaburzenie rozwoju, w którym istotną
rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Do typowych
cech należą problemy z komunikacją uczuć i
związkami społecznymi. Występują również kłopoty z
integracją wrażeń zmysłowych. W typowych
przypadkach pojawia się w pierwszych trzech latach
życia. Szacunkowa częstość występowania autyzmu
jest bardzo zróżnicowana w zależności od kryteriów
diagnostycznych,
wieku
dzieci
i
położenia
geograficznego. Na początku XXI w. częstość
występowania autyzmu szacowano na 1–4%, a
spektrum autystycznego na 6–12%.
Obecnie autyzm może być leczony (farmakologicznie i
behawioralnie), ale nie jest wyleczalny. Wczesna
diagnoza i działanie są niezbędne w celu zapewnienia
jak najlepszego rozwoju dziecka. Uważa się
powszechnie, że nie jest możliwe stworzenie w pełni
działającego leku, bo na autyzm wpływają cechy
mózgu determinowane na bardzo wczesnym etapie
rozwoju.
Należy pamiętać, że przymiotnik „dziecięcy” może
odnosić się nie tylko do dzieci, ale również do okresu
życia, kiedy obserwuje się pierwsze objawy.
Określenie to powstało dla zróżnicowania tego
zaburzenia od autyzmu schizofrenicznego.
Przyczyny
Prawdopodobnie, u podłoża wszystkich zaburzeń
spektrum autyzmu leżą defekty neurologiczne o
szczegółowo nieznanej etiologii. Do najczęściej
wymienianych, potencjalnych przyczyn ich
powstawania należą:








genetyczne –przekazywana jest nie tyle
podatność na autyzm, ile skłonność do
wystąpienia spektrum zaburzeń tj. np.: trudności
przystosowania, cech osobowości, itp.
wiek ojca powyżej 40 lat zwiększa ryzyko
zachorowalności na autyzm[
urazy okołoporodowe
uszkodzenia centralnego układu nerwowego
toksoplazmoza (wrodzona)
dziecięce porażenie mózgowe
poważne infekcje i intensywne
antybiotykoterapie w okresie niemowlęcym
alergie i osłabiona sprawność immunologiczna
Objawy
Zachowania wskazujące na możliwość
występowania u dziecka zaburzeń ze spektrum
autystycznym
Objawy autyzmu według Leo Kannera:






autystyczna izolacja
przymus stałości otoczenia
niezdolność do interakcji społecznych
stereotypowe, powtarzające się czynności
zaburzenia mowy (echolalia, odwracanie
zaimków) lub całkowity brak mowy
łatwość mechanicznego zapamiętywania
Autyzm dziecięcy:





nie gaworzy, nie wskazuje, nie wykonuje
świadomych gestów po pierwszym roku życia
całkowicie nie mówi w wieku 16 miesięcy
nie składa słów w pary w wieku 2 lat
nie reaguje na imię
traci zdolności językowe lub społeczne
Inne objawy:




słaby kontakt wzrokowy
nie potrafi się bawić zabawkami
nadmiernie porządkuje zabawki lub inne przedmioty
jest przywiązane do jednej zabawki lub przedmiotu





nie uśmiecha się
czasem wydaje się upośledzone słuchowo
w Zespole Aspergera ma wyostrzony jeden lub
więcej ze zmysłów
urojenia
omamy
/Źródło: Wikipedia/
W tym roku jako szkoła i Wolontariat przystąpiliśmy po
raz pierwszy do akcji Polska na niebiesko, którą
organizuje Fundacja JIM. Dotąd przyłączyło się i
zaświeciło prawie 200(!) instytucji, szkół, przedszkoli,
stowarzyszeń, fundacji, firm i miejsc spotkań. Fundację
cieszy każdy pomysł na świecenie, bo każdy z nich jest
wyjątkowy i sprawia, że świat dzieci autystycznych
zmienia się na lepsze. To pokazało, że w całej Polsce są
instytucje, które chcą im pomagać.
JiMowa komisja wybrała 100 miejsc, do których trafił
JiMBox. Wybór był trudny dlatego bardzo dużą rolę
odegrała kreatywność i zaangażowanie. Bardzo mile
zaskoczyły miejscowości, w których zaświeciło aż
kilkanaście instytucji! Niestety komisja nie mogła
wyróżnić wszystkich i nagrodziła tylko te pomysły, które
w szczególny sposób sprawiają, że o autyzmie i o tym jak
można pomóc naszym dzieciom dowie się jak najwięcej
osób. JiMową komisję wspierali także koordynatorzy
Klubów Rodziców JiM podpowiadając, jakie placówki
aktywnie działały dla osób z autyzmem wcześniej.
W ten sposób JiMBox trafił także do ZS w Latowiczu
za pośrednictwem Wolontariatu, z czego jesteśmy
bardzo dumni. Nasza szkoła i gmina widnieje też na
mapie Fundacji jako instytucje popierające akcję.
W imieniu dzieci raz jeszcze dziękujemy
WSZYSTKIM, którzy przyłączyli się do akcji Polska
na niebiesko.
To dla nich wielki i bardzo ważny gest!
Download