prezentacją

advertisement
Autyzm:
 Jedno z najcięższych zaburzeń rozwojowych.
 Podłoże neurobiologiczne, o niejasnej etiologii.
 Diagnozowany na podstawie obecności pewnych
zachowań i braku innych zachowań.
 Występuje częściej u chłopców niż u dziewczynek w
relacji 4/1 (w zależności od przyjętych kryteriów
diagnostycznych – u około 5-20 dzieci na 10.000
urodzin, 3-4 razy częściej u chłopców niż u
dziewczynek.
 Szacuje się, że ok. 70-80% dzieci z autyzmem jest
niepełnosprawnych intelektualnie.
Przyczyny Autyzmu
Genetyczne – badania bliźniąt oraz badania
genealogiczne.
Środowiskowe
–
czynniki
prenatalne, komplikacje porodowe, infekcje
wirusowe – we wszystkich scenariuszach
zakładających wywoływanie autyzmu przez
czynniki środowiskowe krytyczną rolę odgrywa
uszkodzenie mózgu.
czynniki
ryzyka
 Mózgi osób z autyzmem są inne: naukowcy znaleźli
największe zmiany w tych obszarach mózgu, które
odpowiadają za analizowanie twarzy i zachowań
społecznych.
 Obecnie przy diagnozowaniu autyzmu stosuje się trzy
kryteria, które muszą występować wszystkie i
wszystkie muszą być obecne od wczesnego
dzieciństwa.
 Jakościowe zaburzenie interakcji społecznych:
słaby kontakt wzrokowy i gestykulacji, brak emocjonalnej
wzajemności.
 Jakościowe zaburzenie komunikacji werbalnej i
niewerbalnej: opóźnione przyswajanie języka lub
całkowity brak mowy, brak zróżnicowanych
spontanicznych zabaw w udawanie.
 Znacząco ograniczony repertuar aktywności i
zainteresowań: stereotypowe ruchy, nienaturalnie silne
lub wąskie zainteresowania.
Zaburzenie to cechują symptomy występujące więc w
trzech sferach:
Interakcje
Komunikowanie
społeczne AUTYZM się
Wzorce
zachowań
Relacje społeczne:
 Brak dzielenia się zainteresowaniami z innymi ludźmi.
 Brak odpowiedzi na kontakt wzrokowy lub uśmiech.
 Brak spontanicznego naśladowania.
 Brak dążenia do kontaktu z innymi dziećmi.
 Brak adekwatnej reakcji emocjonalnej na emocje
innych ludzi.
 Brak zabaw interakcyjnych (np. w chowanego)
 Niewłaściwe wykorzystanie zabawek.
Komunikowanie się:
 Brak wskazywania w celu zwrócenia uwagi innej osoby







na przedmiot, osobę lub wydarzenie.
Brak gestów o znaczeniu komunikacyjnym
(potakiwanie, zaprzeczanie, machanie rączką).
Brak podążania za wzrokiem innej osoby.
Brak reakcji na imię.
Uboga mimika twarzy często nieadekwatna do
sytuacji.
Rozwój mowy: opóźniony lub mowa nie pojawia się.
Wielokrotne powtarzanie słów, fraz, tekstów reklam.
Mylenie zaimków.
Problemy w zachowaniu:
 Powtarzanie stereotypowych ruchów.
 Potrzeba niezmienności otoczenia, stałych rytuałów.
 Uporczywe i ograniczone zainteresowania.
 Wielokrotne powtarzanie różnych czynności,
uporczywe koncentrowanie się na jednym zadaniu lub
temacie.
Przykłady zachowań
niepożądanych:
 Zachowania stereotypowe
 Autoagresja
 Agresja
 Kompulsje
 Fobie, lęki
 Nieadekwatne do sytuacji reakcje emocjonalne
 Problemy związane ze snem, jedzeniem, potrzebami
fizjologicznymi
 Opór przed wykonywaniem poleceń werbalnych
manualnych
 Ucieczki
Osoby z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu różnią się od siebie:
 Zazwyczaj rodzice jako pierwsi dostrzegają
niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka. Dzieje się
to najczęściej w 2. r.ż. Niepokój rodziców wywołują
przede wszystkim trudności w porozumiewaniu się.
Blogi prowadzone przez
rodziców dzieci z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu
http://autystyczni.blox.pl/html
http://deszczowy-chlopiec.blog.pl/
http://naszkrzysiu.blogspot.com/2013/10/byc-mamadziecka-z-autyzmem.html
http://www.domrainmana.pl/blog/?p=114
http://www.domrainmana.pl/blog/?p=114http://www.do
mrainmana.pl/blog/?p=114
http://abc.blox.pl/Blox/szukaj/lalutek
Gdzie diagnozować w Gdańsku?
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Nr 4, ul. Krzemienieckiej 1
 Placówki pracujące od lat z osobami z autyzmem,
diagności z wieloletnim doświadczeniem
(Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w
Gdańsku, Poradnia Rubikon pod patronatem SPOA)
 Nie można wyleczyć autyzmu i zespołu Aspergera,
podobnie jak innych zaburzeń rozwojowych.
 Nie ma lekarstwa i z „inności” charakterystycznej dla
osób z autyzmem się nie wyrasta – jest to
odmienność neurologiczna, która trwa przez całe
życie.
 Tylko wczesna interwencja i właściwie poprowadzona
edukacja i terapia powoduje, że osoby z autyzmem w
dorosłości mają ułatwioną integrację w
społeczeństwie.
Wczesne rozpoznanie autyzmu, podobnie jak
każdego innego zaburzenia rozwojowego, oraz
podjęcie intensywnej interwencji (ukierunkowanej
m.in. na rozwój umiejętności społecznych) ma
korzystny wpływ na poprawę funkcjonowania dzieci z
autyzmem.
 Autyzm
może
występować
bez
dodatkowych
powikłań.
 Autyzm nie jest chorobą postępującą (Autyzm nie
jest chorobą! Jest zaburzeniem). U osób poddanych
terapii obserwuje się poprawę w przystosowaniu
oraz kompensację.
 Procesy uczenia się i adaptacji przebiegają aktywnie
przez całe życie i w każdej chwili mogą prowadzić do
zmian.
Cele procesu edukacyjno –
terapeutycznego:
 kształtowanie u dziecka jak największej liczby
zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego
niezależność i umożliwią mu samodzielne
funkcjonowanie w środowisku.
Znane osoby z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu
 Albert Einstein-twórca teorii względności miał zespół
Aspergera. Te zaburzenie charakteryzuje się
upośledzeniem umiejętności społecznych przy braku
upośledzenia umysłowego. Cierpiący na zespół
odznaczają się często obsesyjnym zainteresowaniem
w swojej ulubionej dziedzinie. Są na przykład
genialnymi matematykami. Być może to właśnie
obsesja zapewnia im sukces.
Wolfgang Amadeus Mozart - jeden z genialnych
klasycznych kompozytorów również miał zespół
Aspergera.
 Andy Worhol - Czołowy przedstawiciel pop-artu
zyskał sławę dzięki serii kompozycji
o
dużym kontraście. Był postrzegany jako osoba
towarzyska a zarazem samotnik.
 Isaac Newton- twórca prawa ruchu i powszechnego
ciążenia, też był dotknięty chorobą nazywaną przez
niektórych schorzeniem geniuszy. Nad swoimi teoriami
pracował bardzo długo co może dowodzić obsesyjnego
zainteresowania fizyką wywołanego przez Aspergera.
 Srinivasa Ramanujan - Genialny matematyk samouk
stworzył prawie 4 tys wzorów matematycznych.
 Lewis Carrol- Jak powstał świat w książce "Alicja w krainie
czarów"? Okazuje się, że twórca tego dzieła również
cierpiał na to rzadkie schorzenie. Może to ono było
inspiracją?

 Lionel Messi - Gdy Messi miał osiem lat,
zdiagnozowano u niego zespół Aspergera.
Czterokrotnie wybierany najlepszym piłkarzem świata,
utalentowany, cudowne dziecko. O tym fakcie z życia
snajpera Barcelony nie mówiło się do tej pory
publicznie, by nie narazić go na dyskryminację.
Download