IX 2012

advertisement
Co to jest autyzm?
Autyzm to całościowe, rozległe zaburzenie
rozwoju. Wpływa ono na przebieg różnych
procesów i znacznie ogranicza możliwości
samodzielnego, niezależnego od opieki innych ludzi
życia.
Obecne badania sugerują, iż mniej więcej jedno dziecko na tysiąc cierpi na
autyzm klasyczny a jedno na 250 cierpi na zaburzenia należące do spektrum
autystycznego, czyli łagodniejsze formy autyzmu.
Najistotniejsze dla rozwoju każdego człowieka jest jego pierwsze sześć lat
życia. Jest to okres, w którym nasz umysł przyswaja sobie ogromną ilość
informacji, potrzebnych nam do późniejszego funkcjonowania. Dlatego w
przypadku autyzmu jak najwcześniej postawiona diagnoza oraz terapia stanowią
klucz do sukcesu w postaci znaczącej poprawy w funkcjonowaniu dziecka.
W tym czasie centralny układ nerwowy posiada największą plastyczność.
Rozpoczęcie terapii we wczesnym okresie życia pozwala istotnie wpłynąć nie
tylko na rozwój mowy, ale i znacznie rozwija zdolności społeczne oraz
minimalizuje objawy autyzmu.
Ważna jest ilość oraz jakość terapii, poziom wiedzy i zaangażowania
rodziców. Istotne jest również dostosowanie warunków domowych do potrzeb
dziecka. Takich efektów, jakich można się spodziewać w tym okresie nie
osiągnie się już nigdy. Wczesne wykrywanie tego zaburzenia oraz jak
najszybsze otoczenie pomocą dzieci cierpiących z tego powodu może
zasadniczo zmienić ich życiowe szanse.
Jeżeli oddziaływania terapeutyczne podjęte będą dostatecznie szybko (18-48
miesiąc życia) i będą bardzo intensywne rokowania są wówczas korzystniejsze.
U osób przejawiających zaburzenia zaliczane do autystycznego spektrum
zachowań występują:
 nieprawidłowości w rozwoju społecznym, zwłaszcza w zdolności do
uczestniczenia w naprzemiennych interakcjach społecznych;
 deficyty i dysfunkcje w porozumiewaniu się - zarówno werbalnym, jak i
niewerbalnym;
 obecność sztywnych wzorców zachowania, aktywności i zainteresowań.
Literatura:
Pisula E.(2005).
Małe dziecko z autyzmem.
Objawy autyzmu
Należy pamiętać, że pojedynczy objaw występujący u dziecka nie jest
równoznaczny z występowaniem autyzmu, lecz występowanie kilku z nich
jest już wskazaniem do bardziej wnikliwej obserwacji dziecka.
www.spektrum.szczecin.pl
www.forumautyzmu.pl
www.synapis.org.pl
www.auyustyczni,blog,ol
Download