Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Specjalnej

advertisement
Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Specjalnej z cyklu OSOBA
Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka
21-23 września, 2016
Temat warsztatu
Osoba prowadząca
Czas trwania
Termin warsztatu:
Wprowadzenie/cel:
W trakcie warsztatu….:
Zaburzenia ze spektrum autyzmu- rola wczesnej diagnozy
Ewa Urbanowicz
Godz. (180’)
9.00-13.00
Liczba osób
23.09.2016
28
Celem warsztatu jest identyfikacja wczesnych symptomów
zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci, w celu podjęcia adekwatnych oddziaływań terapeutycznych
Podczas warsztatu dowiesz się:






na podstawie materiałów audiowizualnych, przedstawiających funkcjonowanie (np.: zabawę, komunikację, swobodną
aktywność, interakcję z rodzeństwem, rodzicami) dzieci, w ich
środowisku domowym- w jaki sposób należy interpretować
poszczególne zachowania, wskazujące na zaburzenia ze spektrum autyzmu,
jak istotne jest zwrócenie uwagi na różnorodność zachowań u
poszczególnych dzieci, nawet w zakresie określonego objawu,
zawartego w klasyfikacjach ICD-10, DSM V,
o praktycznym wykorzystaniu obowiązujących klasyfikacji diagnostycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu,
o zagrożeniach związanych z opóźnieniem rozpoznania zaburzeń ze spektrum autyzmu, w przypadku, gdy współwystępują
u dziecka inne zaburzenia (np. neurorozwojowe, psychiczne,
somatyczne,)
z jakimi zaburzeniami należy różnicować autyzm ,
jakie należy podjąć dalsze działania, by dziecko mogło jak najszybciej zakończyć proces diagnozy i rozpocząć kompleksową
terapię.
Ewa Urbanowicz – lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. Ukończyła Wydział Lekarski
Akademii Medycznej w Gdańsku. Szkoliła się w psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w
Poznaniu. Pracuje w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Fundacji „Scolar”. Zajmuje się diagnozą oraz terapią
zaburzeń neurorowojowych, nastroju, psychotycznych, lękowych, zachowania oraz
emocji dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia dla rodziców, lekarzy oraz pracowników
placówek edukacyjnych na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz terapii zaburzeń współistniejących z autyzmem.
Osobowość –Samorealizacja – Odpowiedzialność –Bezpieczeństwo – Autonomia: FENOMEN NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Download