Kamil Fryc - ZST Kolbuszowa

advertisement
Curriculum Vitae
Kamil Fryc
Dane osobowe
Data urodzenia: 12.07.1997
Adres: Hucina, ul. Wspólna 53, 36-147 Niwiska
E-mail: [email protected]
Telefon: 607 456 215
Wykształcenie


Gimnazjum Publiczne im. Świętej Królowej Jadwigi, Niwiska
ZST im. Bohaterów Września 1939r., Kolbuszowa, Technik Informatyk
2010 – 2013
2013 – 2017
Znajomość języków obcych


angielski – średnio-zaawansowany
francuski – podstawowy
Zainteresowania i umiejętności
Jestem absolwentem szkoły średniej i moim celem zawodowym jest znalezienie ambitnej i ciekawej pracy
na stanowisku informatycznym dzięki której doskonaliłbym swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Najbardziej interesują mnie zagadnienia związane z bazami danych oraz sieciami komputerowymi.
Chciałbym, pracując jako informatyk rozwijać się w tym kierunku i liczę że praca w Waszej firmie pozwoli
mi to osiągnąć. Potrafię wykonać różne zadania oraz czynności związane z wykonywaniem, tworzeniem
konfiguracją, modyfikacją, obsługą baz danych. Znam oprogramowanie do obsługi baz danych Microsoft
Access oraz języki SQL oraz MySQL do tworzenia oraz modyfikowania baz danych. Znam system
operacyjny Windows Server oraz jego funkcje i role. Potrafię skonfigurować różne funkcje i role serwera
oraz potrafię skonfigurować sprzęt sieciowy. Jestem człowiekiem pracowitym, systematycznym,
komunikatywnym oraz umiem pracować w zespole i szybko uczę się nowych zagadnień.
Poza tym posiadam również umiejętności z innych dziedzin informatyki takie jak obsługa systemów
operacyjnych, diagnozowanie problemów z komputerem, oraz potrafię wykonać oraz stworzyć proste
programy, aplikacje czy strony internetowe. Znam podstawy języków HTML, CSS, Javascript, PHP, C++.
Potrafię posługiwać się pakietem biurowym Microsoft Office oraz programami graficznymi CorelDRAW
oraz podstawami Adobe Photoshop.
Interesuję się historią, geografią oraz sportem.
Download