Rozdział 4

advertisement
Rozdział IV: Początki średniowiecza
1. Potrafię wymienić osiągnięcia kultury bizantyjskiej
2. Wiem, na czym polegały różnice między Kościołem wschodnim a zachodnim
3. Potrafię rozpoznać na zdjęciu kościół Haiga Sophia
4. Potrafię pokazać na mapie Bizancjum
5. Znam reformy Justyniana I
6. Potrafię pokazać na mapie Półwysep Arabski, oraz Mekkę
7. Znam rolę Mahometa w rozwoju islamu
8. Znam pięć filarów islamu
9. Potrafię rozpoznać na zdjęciu meczet
10. Potrafię na mapie pokazać podboje Arabów za życia Mahometa
11. Wiem, jak wyglądała budowa imperium arabskiego
12. Potrafię podać przykłady kultury i sztuki arabskiej
13. Znam znaczenie chrztu Chlodwiga
14. Potrafię wyjaśnić , w jakich okolicznościach władzę nad państwem Franków przejęli
Karolingowie
15. Potrafię omówić dokonania Karola Wielkiego
16. Potrafię wyjaśnić, co oznacza termin „ renesans karoliński”
17. Wiem, jak doszło do podziału państwa Franków
18. Potrafię wymienić nazwy ziem, które dostali poszczególni Karolingowie w Verdun
19. Potrafię pokazać na mapie nowe państwa powstałe w wyniku traktatu w Verdę: Francja,
Niemcy i Włochy
20. Wiem, jak powstało cesarstwo Ottonów
21. Potrafię wskazać na mapie miejsce królewskiej carskiej koronacji Ottona I
22. Wiem, na czym polegał uniwersalizm Ottona III
23. Potrafię pokazać na mapie Skandynawię i opisać jej warunki naturalne
24. Wiem, kim byli Normanowie
25. Znam nazwy łodzi wikingów
26. Potrafię pokazać na mapie trzy królestwa , które powstały w wyniku podbojów Normanów(
Norwegie, Danie i Szwecje)
27. Potrafię wymienić nazwy ziem, które udało się podbić Normanom
28. Znam nazwę wybrzeża, które odkrył Leif Eriksson
29. Wiem, co przedstawia tkanina z Bayeux
30. Wiem, na jakie grupy dzielili się Słowianie
31. Potrafię wymienić pierwsze państwa słowiańskie
32. Rozumiem role Cyrylego i Metodego w wprowadzeniu chrześcijaństwa na Morawach
33. Znam dwa rodzaje słowiańskiego alfabetu
34. Potrafię na podstawie ilustracji opisać wygląd Światowida
35. Potrafię opisać początki Rusi
36. Znam rolę Stefana Wielkiego w wprowadzeniu chrześcijaństwa na Węgrzech
37. Znam przyczyny kryzysu w kościele w X wieku
38. Potrafię wyjaśnić, w jaki sposób doszło do sporu o inwestyturę miedzy papieżem a cesarzem
39. Potrafię wymienić przyczyny i skutki rozłamu chrześcijaństwa w 1054r.
40. Znam daty: 622r., 496r., 732r., 751r., 756r., 800r., 843r., 911r., 962r., 1000r., 1066r., 863r.,
955r.,1054r., 1075r., 1122r.
41. Znam pojęcia historyczne: ikony, Mekka, Allach, islam, hidżra, szariat, sury, pięć filarów islamu,
dżihad, meczet, kalifowie, arabeska, majordomowie, marchie, margrabiowie, denar, siedem
sztuk wyzwolonych, minuskuła karolińska, renesans karoliński, imperium uniwersalne, runy,
Normanowie, wikingowie, snekkary, drakkary, głagolica, cyrylica, schizma wschodnia,
inwestytura, dyktat, synod
42. Wiem, kim byli: Justynian I Wielki, Mahomet, Karol Młot, Pepin Krótki, Karol Wielki, Otton I,
Otton II, Otton III, Henryk II, Leif Eriksson, Robert Guiscarda, Samon, Cyryl, Metody,
Włodzimierz Wielki, Stefan Wielki Grzegorz VII, Henryk IV
Download