Rozdział 2

advertisement
Rozdział II: Antyczna Grecja
1. Potrafię pokazać, na mapie położenie geograficzne starożytnej Grecji
2. Wiem, w którym tysiącleciu i gdzie rozwijała się kultura minojska i mykeńska
3. Znam ślady pozostawione po greckiej kulturze epoki brązu
4. Wiem, dlaczego Hellenowie nie utworzyli jednego państwa
5. Znam ustrój starożytnych Aten
6. Znam podział społeczeństwa ateńskiego
7. Wiem, na czym polegał ostracyzm
8. Znam pozytywne i negatywne strony demokracji ateńskiej
9. Znam ustrój Sparty
10. Znam podział społeczeństwa Sparty
11. Wiem, na czym polegało wychowanie spartańskie
12. Potrafię wymienić uzbrojenie greckiego hoplity
13. Znam przyczyny, przebieg i skutki wojen persko – greckich
14. Potrafię pokazać na mapie miejsca ważnych bitew wojen persko – greckich
15. Wiem, co zdecydowało o zwycięstwie Greków w starciu z potężną armię perską
16. Znam bogów greckich i ich atrybuty
17. Wiem, czym różni się mit od mitologii
18. Znam herosów greckich
19. Potrafię opisać igrzyska olimpijskie organizowane w Olimpii
20. Potrafię rozpoznać na zdjęciu posąg Zeusa Olimpijskiego
21. Wiem, z czego składał się pięciobój olimpijski
22. Potrafię wymienić różnicę pomiędzy tragedią a komedią
23. Znam dzieła Homera „ Iliada” i „ Odyseja”
24. Znam cechy charakterystyczne porządków architektonicznych
25. Znam greckich filozofów i ich nauki ( wiem w którym wieku żyli)
26. Znam słynnych greckich historyków, matematyków, geografów ( wiem w którym wieku żyli)
27. Znam wynalazki Archimedesa
28. Wiem, dlaczego doszło do wojny peloponeskiej
29. Znam podboje Aleksandra Macedońskiego i potrafię pokazać na mapie miejsca ważnych
bitew
30. Znam historię „węzła gordyjskiego”
31. Potrafię wyjaśnić, na czym polegała kultura hellenistyczna
32. Znam daty: 490r. p.n.e. , 480r. p.n.e.,479r. p.n.e.,776r. p.n.e., 393r. n.e., 1896r., 338r. p.n.e.,
334r. p.n.e.,333r. p.n.e., 331r. p.n.e.,323r.p.n.e.
33. Znam pojęcia historyczne: Hellada, Hellenowie, polis, agora, akropol, Wielka Grecja, kolonie,
metropolia, demokracja, ostracyzm, hoplon, falanga, bieg maratoński, mity, mitologia,
wyrocznia, Pytia, herosi, gimnazjony, Olimp, komedia, tragedia, skene, meandry, węzeł
gordyjski, kultura hellenistyczna
34. Wiem, kim byli: Perykles, Miltiades, Leonidas, Temistokles, Dariusz, Kserkses, Achilles,
Herakles, Zeus, Sofokles, Myron, Fidiasz, Homer, Heraklit, Platon, Sokrates, Arystoteles,
Tales, Pitagoras, Euklides, Tukidydes, Klaudiusz Ptolemeusz, Herodot, Archimedes, Filip II,
Aleksander Macedoński
Download