ankieta

advertisement
„Profilaktyka raka jelita grubego na terenie subregionu legnicko – głogowskiego„
ANKIETA
Imię i nazwisko ………………………………………………płeć: M/K* data urodz. ….……………
PESEL
wzrost (cm)……… waga (kg) ………
Adres:……………………………………………………………………………………………………..
(kod pocztowy; miasto; ulica; nr domu; nr mieszkania)
Telefon: dom: ……………………., praca: …………………., komórkowy: …………………………...
Oświadczam, że jestem osobą pracującą
TAK NIE
Jeżeli TAK to podać zakład pracy:
…………………………………………………………………………………………………………….
Czy występują u Pani(a) następujące objawy (otoczyć kółkiem właściwą odpowiedź)
• Obecność krwi w stolcu (jeśli masz hemoroidy zaznacz NIE)
• Bez powodu biegunka lub zaparcia w ostatnich kilku miesiącach
• Chudnięcie lub anemia, których przyczyna nie jest znana
Kiedy miał(a) Pan(i) wykonaną pełną kolonoskopię (podać rok, m-c)
Dane o krewnych w pierwszym stopniu pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo, dzieci)
Czy ktoś z tych krewnych miał nowotwór w obrębie jamy brzusznej?
TAK
Jeżeli tak, to proszę wypełnić poniższą tabelę:
Pokrewieństwo
Lokalizacja nowotworu
(np. odbytnica, żołądek, itp. nie wiem)
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
……..……….
NIE
NIE WIEM
Wiek osoby, gdy rozpoznano
nowotwór
Czy rozpoznano u Pana(i) istotne choroby?
TAK
NIE
Serca, płuc, nerek, zaburzenia krzepnięcia krwi, itp., jeżeli TAK, proszę wymienić
…………………………………………………………………………………………………….……..
• Czy choruje Pan(i) na cukrzycę?
TAK
NIE
Jeśli TAK: typ……, od ilu lat……….
Czy stosuje Pan(i) insulinę? Jeśli TAK, od ilu lat…..
TAK
NIE
• Czy pali Pan(i) papierosy?
TAK
NIE
Jeśli TAK, od ilu lat…….., ile szt. dziennie……
• Czy w przeszłości palił(a) Pan(i) papierosy?
TAK
NIE
Jeśli TAK, ile lat ……, ile szt. dziennie, ……..., od ilu lat nie pali …….
• Czy przyjmował(a) Pan(i) przewlekle (co najmniej przez 3 miesiące?)
- leki przeciw krzepliwe
TAK NIE NIE WIEM
- leki przeciw zakrzepowe
TAK NIE NIE WIEM
Przebyte operacje brzuszne: ………………………………………………………………………………...……
U kobiet: Czy stosuje (stosowała) Pani hormonalną terapię zastępczą?
TAK (ile lat ……) NIE
•
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów dokumentacji Programu.
Data ……………………………….
Podpis ……………………………………
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards