Interpelacja z sesji nr VI/2015 Rady Miejskiej Skoczowa z

advertisement
Interpelacja z sesji nr VI/2015 Rady Miejskiej Skoczowa z 17 lutego 2015 roku
Radny S. Wątroba – mam pytanie, czy kiedykolwiek była rozpoznawana, czy Pan Burmistrz
może rozpoznać techniczne, organizacyjne, ekonomiczne aspekty doprowadzenia rury
ciepłowniczej do osiedla Kaplicówka. Wiem, że były pewne zaniedbania gdy była robiona
ulica Mickiewicza, wtedy można było położyć rurę. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy, jakie
są możliwości. To już jest konkretna inwestycja, czy mieszkańcy osiedla mogli by
ewentualnie partycypować w kosztach. Przede wszystkim mi chodzi o rozpoznanie
możliwości organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych.
Burmistrz M. Sitko – rura ciepłownicza była zaprojektowana na początku lat
dziewięćdziesiątych do osiedla Kaplicówka, ale z tego przedsięwzięcia zrezygnowano, było
tam uwarunkowanie by domy na ulicy Mickiewicza też podłączyć. Nie ma żadnej możliwości
by zmusić mieszkańców do udziału w tej inwestycji, każdy ma we własnym zakresie
zorganizowaną gospodarkę cieplną. Trzeba mieć świadomość tego, że koszty stałe przy
kosztach zmiennych będą tu górowały. Przypominam sobie z przed wielu lat, że jeśli chodzi
o opłacalność tego przedsięwzięcia, to było dość kosztowne i dość kosztowne w utrzymaniu.
Chyba żeby wybudować jakąś lokalną kotłownię, tak jak wówczas to zrobiono w budynku
przy ulicy Jana Pawła II 1a. Tam wybudowano taką lokalną kotłownię, jest to własność
Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielnia do tej kotłowni będzie przyłączać kolejny budynek.
Wiem, że będą się też starać łączyć niektóre bloki, by były podłączone do jednej kotłowni.
Jeżeli chodzi o domki jednorodzinne, to niestety żaden program tego typu nie był
opracowywany i nie wiem czy uzyskalibyśmy zgodę na opracowanie takiego wspólnego
programu wszystkich domów. Po prostu w tym zakresie nie rozeznawaliśmy możliwości
przyłącza domków jednorodzinnych ani do miejskiej ciepłowni, ani do zbudowania wspólnej
jednej ciepłowni. Trzeba mieć świadomość wówczas taką między innymi, że jeżeli ktoś nie
będzie płacił za ogrzewanie, to reszta będzie płacić za niego. Różne są aspekty tej sprawy,
jedyne co możemy robić to zachęty do tego, aby zmniejszać niską emisje poprzez paliwa
ekologiczne, ale o tym powie Pani Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Magdalena
Goryczka.
Radny S. Wątroba - myślę, że determinuje przede wszystkim cena.
Naczelnik FE M. Goryczka – jeśli chodzi o niską emisję, rada poprzedniej kadencji podjęła
uchwałę o tym, by wystartować w konkursie z funduszu spójności na opracowanie planu
niskiej emisji takiego dokumentu ale nie tylko, bo w ramach tego projektu wchodzi
inwentaryzacja dotycząca tego jakie są źródła ciepła i jakie są problemy na terenie Gminy
Skoczów, czyli zinwentaryzowanie obiektów plus opracowanie planu niskiej emisji,
pokazanie tych największych problemów i wyzwań na przyszłość, przeprowadzenie oceny
oddziaływań na środowisko takiego dokumentu. Będzie się to też wiązało z tym, że będzie
trzeba pokazać w budżecie gminy, jakie inwestycje gmina będzie chciała w najbliższych
latach robić po to, by te problemy środowiskowe ograniczyć. Jeżeli przystąpimy będziemy
realizowali projekty w ramach zitów dotyczące właśnie czy oświetlenia, czy
termomodernizacji to na pewno chociażby te projekty pozwolą nam na to, by tą niską emisję
ograniczyć. Wiem też, że spółka która się zajmuje ciepłem gospodarowaniem ciepła, ma
różnego rodzaju plany dotyczące tego, by w różnych miejscach gminy doprowadzać ciepło i
w ten sposób też zmniejszać tą niską emisję. Także my teraz jesteśmy na etapie
Zarządzenia Burmistrza dotyczącego powołania zespołu do opracowania tego programu i
potem będziemy zlecali opracowanie takiego programu i tą inwentaryzację. On będzie w tym
roku gotowy.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards