Prof. Dr hab. Dominika Dudek Zakład Zaburzeń Afektywnych

advertisement
Pełnosprawny Student VIII
Kraków, 29-30 października 2014 r.
STUDENT Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI
Prof. Dr hab. Dominika Dudek
Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii CMUJ
Leczenie psychiatryczne
jako stygma
• Stygmatyzacja rzeczywiście istnieje: w
społeczeństwie, w służbie zdrowia,
wśród samych pacjentów
• Negatywne oczekiwania własne i innych
→ utrudniają osiągnięcie celu,
„samosprawdzająca się przepowiednia
• Tworzy bariery
Najczęstsze określenia
•
•
•
•
•
•
•
•
Wariat (varius- inny)
E.T, obcy, kosmita
Dziwny
Nienormalny
Głupi („głupio gada”)
Nieodpowiedzialny
Nieprzewidywalny
Groźny, agresywny
• Nie może
podejmować decyzji
• Niewiarygodny
• Leniwy
• Niezdolny do pracy
• …….
Skala problemu
• Raport WHO: co 4-ty człowiek cierpi na
zaburzenia psychiczne
• Wiele zachorowań nie znajduje się w
statystykach (nieleczeni, gabinety prywatne)
• → coraz więcej studentów ma jakieś zaburzenia
psychiczne
Różnorodność obszarów i
problemów
• Zaburzenia adaptacyjne
• Nerwice, zaburzenia lękowe
• Depresje
• Psychozy
• Uzależnienia
Każdy obszar niesie specyficzne trudności i
problemy, wymagające innego podejścia i
wsparcia, wzbudza inne emocje (lęk,
współczucie, złość, obwinianie itp.)
Obszary mogą się na siebie nakładać
Diagnoza w psychiatrii –
„wiem, że nic nie wiem”
• Poznanie chorego jest procesem ciągłym
• „Rozpoznanie w psychiatrii nie ma takiego waloru co w innych
dyscyplinach lekarskich. Jest często sprawa umowną”, „….odgrywa
rolę symbolu ułatwiającego porozumienie się między psychiatrami
(…), jest skrótem pojęciowym (A Kępiński)
• Diagnoza może zmieniać się w przeciągu życia (np. konwersje dgn
MDD-ChAD)
• Wielość diagnoz, współchorobowość, dominujące problemy w danym
momencie
• Kryteria diagnostyczne zmieniają się w perspektywie historycznej
(kolejne wersje ICD i DSM)
• Norma-zaburzenie osadzone w kontekście kulturowym
Diagnoza w psychiatrii –
„wiem, że nic nie wiem”
• Nazwa choroby, „etykietka” nic nie mówi o
aktualnym stanie, możliwościach, ograniczeniach,
sprawności/niepełnosprawności, trafności
deficytów
• Medykalizacja: nieśmiałość-fobia społeczna,
smutek-depresja
• „dziś każdy ma depresję”, „weź się w garść”
W poszukiwaniu
równowagi
• Wsparcie – paternalizm
• Mobilizowanie – danie spokoju i czasu
• Odciążenie na czas choroby, czasowe mniejsze
wymagania – „obniżenie lotów”, wypadnięcie z
ról społecznych
• Opieka – nadopiekuńczość
• Choroba jako stan (przejściowy, wymagający
zaangażowania i aktywnego działania w
procesie zdrowienia) – choroba jako cecha
(zawód: pacjent, wtórne korzyści z roli chorego)
Choroba to jednak choroba
• Unikajmy apoteozy chorób psychicznych
• Owszem – wielu wybitnych, kreatywnych, sławnych
cierpiało na zaburzenia psychiczne, ale jak w całym
społeczeństwie większość to osoby zwyczajne,
przeciętnie uzdolnione.
• Owszem – choroba może wyzwalać nowe zdolności
twórcze (schizophrenia paradoxalis socialiter
fausta…..- termin krakowskiego psychiatry prof.
Brzezickiego), ale u większości chorych hamuje
możliwości, utrudnia rozwój, powoduje załamanie linii
życiowej
Chorujący student w
Krakowie
• Psychiatria z tradycjami
• „Duch Kepińskiego” – humanizm, dialog,
partnerstwo
• Rozwój psychiatrii środowiskowej (A. Cechnicki)
• Kraków „zagłębiem psychoterapeutów”
• Kompleksowe programy leczenia
• Kraków wspiera leczenie uzależnień
Dziękuję za uwagę
Dane kontaktowe
[email protected]
ZZA: 12 4248703
Patroni medialni:
Partner:
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards