Wojewódzki

advertisement
Oddział Fizjoterapii
II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WUM
Klinika Psychiatrii
IIWL OF WUM
1
Nazwa nauczanego
przedmiotu
Medycyna psychosomatyczna
2
Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii WUM
4
5
6
7
8
9
Nazwa jednostki
prowadzącej zajęcia
Osoba
odpowiedzialna
Kontakt telefoniczny
Kontakt e-mailowy
Kontakt WWW
Dojazd-mapka
Dojazd-czas
Miejsce zajęć
10
Podstawy przedmiotu
11
Cele nauczania
12
Szczegółowa
tematyka
Psychiatria należy do podstawowych specjalności klinicznych. Szerokie
rozpowszechnienie, ciężkość, nawrotowość i długotrwałość wielu zaburzeń
psychicznych powoduje, że często współwystępują i niekorzystnie
oddziaływują na możliwość fizjoterapii osób chorych somatycznie i
niepełnosprawnych.
Student powinien zapoznać się, w stopniu umożliwiającym mu praktyczne
wykorzystanie, zasady rozpoznawania i leczenia zaburzeń
psychosomatycznych.
Student powinien nabyć wiedzę i umiejętności posługiwania się nią w
zakresie:
1. systemu klasyfikacji zaburzeń psychicznych,
2. danych epidemiologicznych dotyczących zaburzeń psychicznych,
3. podstaw prawno-medycznych leczenia psychiatrycznego,
4. uwarunkowań biologicznych zaburzeń psychicznych,
5. zasad procesu diagnostycznego, w tym diagnostyki różnicowej,
6. umiejętności posługiwania się diagnostyką instrumentalną,
7. podstaw farmakoterapii zaburzeń psychicznych,
8. podstaw nie-farmakologicznych technik leczenia biologicznego,
9. podstaw psychoterapii,
10. stanów nagłych i zasad przeprowadzania interwencji
psychiatrycznej,
11. objawów ubocznych krótkoterminowego i długoterminowego
leczenia zaburzeń psychicznych,
12. prowadzenia współistniejących zaburzeń psychicznych i chorób
somatycznych.
13. leczenia psychospołecznego,
14. wiedzy na temat kierunków rozwoju psychiatrii,
3
Prof. WUM dr hab. n.med. Bartosz
Łoza
(+48) 22-758-60-05
[email protected], [email protected]
www.tworki.eu
www.tworki.eu
20 minut z centrum Warszawy (WKD, samochód, MZK)
05-802, Tworki-Pruszków, ul.Partyzantów 2/4
1
.
15. związków psychiatrii i wpływu zmian cywilizacyjnych,
16. zaburzeń w przebiegu przewlekłych chorób somatycznych
(zaburzenia poporodowe, stany pozawałowe, stanu poudarowe,
stany po amputacji kończyn, choroby nowotworowe, cukrzyca),
17. nerwicowych zaburzeń psychosomatycznych,
18. zaburzeń psychoorganicznych,
19. uzależnień od środków psychotropowych,
20. zagrożeń samobójczych,
21. leczenie w stanach terminalnych.
14
Regulamin zajęć
Liczba i typ zajęć
Ocena wyników
15
Literatura zalecana
13
Zgodny z regulaminem dziennych studiów II Wydziału Lekarskiego WUM
10 godzin: wykład
Zaliczenie
1 Klasyfikacja chorób ICD-10
2 Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red.). Psychiatria.
Urban i Partner, Wrocław, tomy I-III, 2002-2004.
5 Rosenhan DL, Seligmann MEP. Psychopatologia. Polskie Towarzystwo
Psychologiczne, Warszawa, tomy I-II, 1994.
6 Pużyński S (red.). Leksykon psychiatrii. PZWL, Warszawa, 1993.
7 Taylor D, Paton C, Kerwin R. Przewodnik psychofarmakoterapii. Łoza B
(red. polska). Via Medica, Gdańsk, 2005.
Download