Przedmowa do drugiego wydania polskiego 1. Badanie

advertisement
Przedmowa do drugiego wydania polskiego
1. Badanie lekarskie: wywiad psychiatryczny i ocena stanu psychicznego
2. Podmiotowe i przedmiotowe objawy psychopatologiczne
3. Rozpoznawanie i klasyfikacja zaburzeń psychicznych
4. Majaczenie, otępienie, zaburzenia pamięci, inne zaburzenia czynności poznawczych oraz zaburzenia psychiczne
wywołane chorobami somatycznymi
5. Neuropsychiatryczne aspekty zakażenia HIV i AIDS
6. Zaburzenia związane z piciem alkoholu
7. Zaburzenia związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych
8. Schizofrenia
9. Schizoafektywne, urojeniowe i inne zaburzenia psychotyczne
10. Zaburzenia afektywne
11. Zaburzenia lękowe
12. Zaburzenia pod postacią somatyczną, zaburzenie pozorowane i symulacja
13. Zaburzenia dysocjacyjne
14. Dysfunkcje seksualne, parafilie i zaburzenia identyfikacji płciowej
15. Zaburzenia odżywiania się i otyłość
16. Zaburzenia snu
17. Zaburzenia kontroli impulsów i zaburzenia adaptacyjne
18. Medycyna psychosomatyczna
19. Zaburzenia osobowości
20. Samobójstwo, zachowania gwałtowne i inne stany nagłe w psychiatrii
21. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży
22. Psychiatria geriatryczna
23. Opieka w końcowym okresie życia, śmierć, umieranie i żałoba
24. Psychoterapia
25. Psychofarmakoterapia i inne metody leczenia biologicznego
26. Badania laboratoryjne i neuroobrazowc w psychiatrii
27. Zaburzenia ruchowe wywołane lekami
28. Zagadnienia prawne i etyczne
Nota o autorach
Klasyfikacja DSM-IV-TR
Klasyfikacja ICD-10
Download