Ochrona Danych Osobowych

advertisement
ANKIETA
Ochrona Danych Osobowych
1. W większości przypadków, kwestie związane z przetwarzaniem danych
osobowych należy zgłaszać odpowiedniemu urzędowi krajowemu. Czy
kiedykolwiek dokonali Państwo takiego zgłoszenia?
-
Nie, nie przetwarzamy żadnych danych osobowych
Nie, przetwarzanie danych w naszej firmie nie wymaga zgłaszania do urzędu
Tak, dokonujemy takich zgłoszeń
Nie wiem/ Nie dotyczy
2. Jeśli zakreślili Państwo odpowiedź Tak w pytaniu nr 1, proszę oszacować koszty,
ponoszone przez firmę w związku ze zgłoszeniem.
-
Mniej niż 100 Euro
101 – 300 Euro
301 – 500 Euro
Więcej niż 500 Euro
Nie wiem/ Nie dotyczy
3. Które z poniższych określeń najlepiej opisuje procedurę zgłaszania do krajowego
urzędu zajmującego się ochroną danych osobowych? [Można zakreślić więcej niż
jedną odpowiedź]
-
Łatwa
Skomplikowana
Biurokratyczna
Nie wiem/ Nie dotyczy
4. Czy Państwa firma zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych klientów
zamieszkujących UE (wyłączając Polskę), czy też są to klienci spoza UE? [Można
zakreślić więcej niż jedną odpowiedź]
- Tak, przetwarzamy dane osobowe jednostek zamieszkujących kraje UE
- Tak, przetwarzamy dane osobowe jednostek spoza UE (np. USA, kraje w Azji, czy
Afryce)
- Nasza firma przetwarza dane osobowe klientów wyłącznie z Polski
- Nie wiem/ Nie dotyczy
5. Czy mieli Państwo do czynienia z trudnościami przy transferze danych
osobowych do innego kraju UE?
- Tak
- Nie
- Nie wiem/ Nie dotyczy
-1-
6. Czy mieli Państwo do czynienia z trudnościami przy transferze danych
osobowych do krajów spoza UE?
- Tak
- Nie
- Nie wiem/ Nie dotyczy
7. Czy na Państwa stronie internetowej (jeśli taka istnieje) można zapoznać się z
polityką prywatności, jaką firma stosuje?
- Tak
- Nie
- Nie wiem/ Nie dotyczy
8. Czy w Państwa firmie wyznaczono osobę, która zajmuje się zagadnieniami
związanymi z ochroną danych osobowych?
- Tak, jest taka osoba zatrudniona w firmie na pełen etat
- Tak, jest w firmie osoba, która, oprócz innych czynności i zadań, zajmuje się
sprawami ochrony danych osobowych
- Nie
- Nie wiem/ Nie dotyczy
9. Prawo dotyczące omawianego zakresu obliguje administratora danych do
przekazywania informacji podmiotom (zw. „data subject”), których dane są
przechowywane i przetwarzane, nt. celu przetwarzania tych danych i czy będą
one przekazywane innym stronom. Czy zdarzyło się przekazać takie informacje
podmiotom, których danymi Państwo zarządzacie?
-
Zawsze
Często
Czasami
Nigdy
Nie wiem/ Nie dotyczy
10. Jeśli zaznaczyli Państwo odpowiedź zawsze, często lub czasami w pytaniu nr 9,
proszę oszacować koszty przygotowania i przekazania takiej informacji (np.
koszty związane z poradą prawną, koszt druku, inne koszty administracyjne)
-
Mniej niż 100 Euro
101 – 300 Euro
301 – 500 Euro
Więcej niż 500 Euro
Nie wiem/ Nie dotyczy
11. Podmioty, których dane są przechowywane mają prawo wglądu do swoich
danych osobowych, np. w celu wprowadzenia zmian, usunięcia danych, albo po
prostu uzyskania kopi. Czy mieli już Państwo do czynienia z takimi
przypadkami?
-2-
-
Tak, często
Tak, rzadko
Nie
Nie wiem/ Nie dotyczy
12. Jeśli odpowiedzieli Państwo Tak w pytaniu nr 11, proszę określić ile czasu zwykle
zajmuje odpowiedź na taka prośbę?
- Więcej niż 0,5 dnia roboczego
- 1 dzień roboczy
- 2 dni robocze
- 3 dni robocze
- Nie wiem/ nie dotyczy
13. Czy w związku z powyższymi przypadkami pobierają Państwo opłaty?
- Tak
- Nie
- Nie wiem/ Nie dotyczy
14. Jeśli odpowiedzieli Państwo Tak w pytaniu nr 13, proszę powiedzieć, ile taka
opłata wynosi?
-
Mniej niż 10 Euro
10 – 50 Euro
51 – 100 Euro
Więcej niż 100
Nie wiem/ Nie dotyczy
15. Czy zdarzyło się Państwu skorzystać z płatnej usługi prawnej w związku z
ochroną danych (np. przygotowanie strony internetowej nt. ochrony
prywatności, przygotowanie kontraktu)?
- Tak
- Nie
- Nie wiem/ nie dotyczy
16. Jeśli odpowiedzieli Państwo Tak w pytaniu nr 15, proszę powiedzieć ile
kosztowała Państwa firmę taka porada prawna?
-
Mniej niż 200 Euro
201- 500 Euro
501 – 700 Euro
Więcej niż 700 Euro
Nie wiem/ Nie dotyczy
17. Czy w związku z ochroną danych osobowych, mieli Państwo do czynienia z
jakimś przykrym incydentem (np. zagubienie danych, nieprawidłowe
umieszczenie danych, nieprawidłowe wykorzystanie danych)?
-3-
-
Tak, zagubienie danych osobowych
Tak, kradzież danych osobowych
Nie
Nie wiem/ Nie dotyczy
18. Jeśli odpowiedzieli Państwo Tak w pytaniu nr 17, proszę powiedzieć, czy byli
Państwo w stanie poinformować zainteresowane podmioty o tych naruszeniach?
- Tak
- Nie
- Nie wiem/ Nie dotyczy
19. Jeśli odpowiedzieli Państwo Tak w pytaniu nr 18, proszę oszacować koszty
całkowite firmy w związku z powiadomieniem dotyczących powyższych
naruszeń.
-
Mniej niż 500 Euro
501 – 1000 Euro
1001- 2000 Euro
2001- 5000 Euro
5001- 10000 Euro
Więcej niż 10000
Nie wiem/ Nie dotyczy
20. Jeśli chcą Państwo wyrazić swoją opinię, podzielić się sugestiami, wnioskami, czy
doświadczeniami dotyczącymi omawianego tematu, proszę skorzystać z pola
poniżej.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS!
-4-
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards