Starożytny Rzym - Crossword Labs

advertisement
Starożytny Rzym
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
48
46
47
49
50
51
52
53
Across
Down
1. wodociąg
3. wojny Rzymu z Kartaginą w latach 264146 p.n.e.
6. pierwszy cesarz rzymski
8. pokój rzymski
11. zdobywca Galii, dyktator, zamordowany
w senacie w 44 r.p.n.e.
14. rzymski rynek
16. opanowane przez Rzymian tereny leżące
poza Italią zostały podzielone na ....
17. rzymska nazwa dzisiejszej Francji
18. półwysep, na którym leży Rzym
20. jeden z bliźniaków, założycieli Rzymu
21. wódz Kartagińczyków w wojnach z
Rzymem
22. ustrój Rzymu w latach 509 p.n.e. – 30
p.n.e.
24. przywódca Galów walczących z
Rzymianami w latach 59-52 p.n.e.
25. miejsce klęski Rzymian z wojskami
Hannibala w 216 r.p.n.e.
26. rzymska odpowiedniczka Ateny
2. cesarz, który w 313 r. wydał edykt
tolerancyjny dla chrześcijan
4. lud barbarzyński budzący w Europie strach
i panikę
5. grupa społeczna, którą tworzyli
przedstawiciele najznamienitszych rodów
rzymskich
7. stolica Punijczyków (Fenicjan)
9. w okresie republiki zebranie wszystkich
obywateli
10. przyjmowanie kultury rzymskiej przez
ludy podbite
12. Amfiteatr Flawiuszów wzniesiony w
latach 70-82, mógł pomieścić 50 tys. widzów
13. w okresie republiki sprawowali władzę
sadowniczą
15. miejsce zwycięstwa Juliusza Cezara nad
Gnejuszem Pompejuszem w 48 r.p.n.e.
19. tak określali Rzymianie ludy, które nie
uległy romanizacji ani hellenizacji
23. w okresie republiki zbierali podatki i
zarządzał finansami państwa
27. w okresie republiki w obliczu zagrożenia
państwa otrzymywał nieograniczoną władzę
na okres 6 miesięcy
31. droga, po której wiodły wyprawy
Rzymian nad Bałtyk
32. rzymska odpowiedniczka Hery
33. w okresie republiki dwaj najwyżsi
urzędnicy
35. zwierzę, które wykarmiło założycieli
Rzymu
38. w okresie republiki nadzorowali porządek
w mieście
40. w okresie republiki - rada 300 byłych
urzędników
43. najważniejszy bóg Rzymian, jego
świątynia znajdowała się na Kapitolu
44. mniej zamożna część społeczeństwa
rzymskiego
45. niewolnik szkolony do wali na arenie
46. władca barbarzyński pokonany przez
Aecjusza na Polach Katalaunijskich w 451
r.n.e.
48. król Epiru wezwany na pomoc przez
ludność Tarentu, odniósł zwycięstwo nad
Rzymianami, ale poniósł przy tym wielkie
straty
50. legendarny przodek Rzymian
51. rzymskie łaźnie
53. miejsce zwycięstwa Oktawiana nad
Markiem Antoniuszem i Kleopatrą w 31
r.p.n.e.
28. wódz barbarzyńców, który w 476 r.
zdetronizował ostatniego cesarza - Romulusa
Augustulusa
29. w okresie republiki reprezentowali
plebejuszy
30. jeden z rzymskich wynalazków
34. gladiator, przywódca powstania
niewolników w l.73-71 p.n.e.
36. kilkutysięczna jednostka armii rzymskiej
37. w okresie republiki ustalali listy
senatorów
39. najniższa, pozbawiona praw grupa w
społeczeństwie rzymskim
41. cesarz, który uczynił chrześcijaństwo
religią państwową i dokonał podziału
cesarstwa na wschodnie i zachodnie
42. ustrój polityczny Rzymu w latach 30
p.n.e.- 476
47. umocnienia graniczne Rzymu
49. jeden z bliźniaków, założycieli Rzymu
52. apostoł chrześcijaństwa, pisał wiele
listów, do nowych gmin chrześcijańskich
Download