Starożytny Rzym - Crossword Labs

advertisement
Starożytny Rzym
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
44
42
43
45
48
46
47
49
50
51
52
53
Across
Down
1. wodociąg
3. wojny Rzymu z Kartaginą w latach 264-146 p.n.e.
2. cesarz, który w 313 r. wydał edykt tolerancyjny dla
chrześcijan
6. pierwszy cesarz rzymski
4. lud barbarzyński budzący w Europie strach i panikę
8. pokój rzymski
5. grupa społeczna, którą tworzyli przedstawiciele
najznamienitszych rodów rzymskich
11. zdobywca Galii, dyktator, zamordowany w senacie w
44 r.p.n.e.
7. stolica Punijczyków (Fenicjan)
14. rzymski rynek
9. w okresie republiki zebranie wszystkich obywateli
16. opanowane przez Rzymian tereny leżące poza Italią
zostały podzielone na ....
10. przyjmowanie kultury rzymskiej przez ludy podbite
17. rzymska nazwa dzisiejszej Francji
12. Amfiteatr Flawiuszów wzniesiony w latach 70-82,
mógł pomieścić 50 tys. widzów
18. półwysep, na którym leży Rzym
13. w okresie republiki sprawowali władzę sadowniczą
20. jeden z bliźniaków, założycieli Rzymu
15. miejsce zwycięstwa Juliusza Cezara nad Gnejuszem
Pompejuszem w 48 r.p.n.e.
21. wódz Kartagińczyków w wojnach z Rzymem
22. ustrój Rzymu w latach 509 p.n.e. – 30 p.n.e.
24. przywódca Galów walczących z Rzymianami w latach
59-52 p.n.e.
25. miejsce klęski Rzymian z wojskami Hannibala w 216
r.p.n.e.
26. rzymska odpowiedniczka Ateny
27. w okresie republiki w obliczu zagrożenia państwa
otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy
31. droga, po której wiodły wyprawy Rzymian nad Bałtyk
32. rzymska odpowiedniczka Hery
33. w okresie republiki dwaj najwyżsi urzędnicy
35. zwierzę, które wykarmiło założycieli Rzymu
38. w okresie republiki nadzorowali porządek w mieście
40. w okresie republiki - rada 300 byłych urzędników
19. tak określali Rzymianie ludy, które nie uległy
romanizacji ani hellenizacji
23. w okresie republiki zbierali podatki i zarządzał
finansami państwa
28. wódz barbarzyńców, który w 476 r. zdetronizował
ostatniego cesarza - Romulusa Augustulusa
29. w okresie republiki reprezentowali plebejuszy
30. jeden z rzymskich wynalazków
34. gladiator, przywódca powstania niewolników w l.7371 p.n.e.
36. kilkutysięczna jednostka armii rzymskiej
37. w okresie republiki ustalali listy senatorów
39. najniższa, pozbawiona praw grupa w społeczeństwie
rzymskim
43. najważniejszy bóg Rzymian, jego świątynia
znajdowała się na Kapitolu
41. cesarz, który uczynił chrześcijaństwo religią
państwową i dokonał podziału cesarstwa na wschodnie i
zachodnie
44. mniej zamożna część społeczeństwa rzymskiego
42. ustrój polityczny Rzymu w latach 30 p.n.e.- 476
45. niewolnik szkolony do wali na arenie
47. umocnienia graniczne Rzymu
46. władca barbarzyński pokonany przez Aecjusza na
Polach Katalaunijskich w 451 r.n.e.
49. jeden z bliźniaków, założycieli Rzymu
48. król Epiru wezwany na pomoc przez ludność Tarentu,
odniósł zwycięstwo nad Rzymianami, ale poniósł przy tym
52. apostoł chrześcijaństwa, pisał wiele listów, do nowych
gmin chrześcijańskich
wielkie straty
50. legendarny przodek Rzymian
51. rzymskie łaźnie
53. miejsce zwycięstwa Oktawiana nad Markiem
Antoniuszem i Kleopatrą w 31 r.p.n.e.
Download