g*ogowski szpital powiatowy sp - Głogowski Szpital Powiatowy sp. z

advertisement
67-200 Głogów
ul. Kościuszki 15
tel. 76 837 32 11
fax. 76 837 33 77
GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O.
Zdrowie Pacjentów Naszą Troską
Jakość Usług Medycznych Ambicją
Głogów, 17.03.2014
www.szpital.glogow.pl
NIP 693 -21- 75-190
REGON 000308784
Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę produktów leczniczych
Znak sprawy: ZP/05/2014
W związku z prowadzonym postępowaniem jw. na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r Nr 113, poz.759
ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o., jako
Zamawiający składa wyjaśnienia na otrzymane zapytania od Wykonawców:
Zarząd
Ryszard Brzozowski
Prezes Zarządu
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000483416
Kapitał zakładowy
Pytanie 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 5 pozycji 8 do oddzielnego
pakietu?
Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ
Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 8 pozycja: 1-7, 11-13
preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w worku Viaflo z dwoma
niezależnymi portami, ponieważ:
 zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na
zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu
opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest
droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
 redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu
oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi
roszczeniami ze strony pacjentów
 worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są
dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną
kontaminacją
 koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty
utylizacji opróżnionych butelek
 składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej
powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej
miejsca?
Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ
Pytanie 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 8 pozycji 8 i 9 do oddzielnego
pakietu?
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie
oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ
18 000 000,00 zł
1
Pytanie 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 9, pozycja 1, 2, 4-10, 13 preparatu o takim
samym zastosowaniu klinicznym w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
 zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie
ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie
wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do
organizmu pacjenta
 redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz
zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony
pacjentów
 worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo
chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
 koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji
opróżnionych butelek
 składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni
magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?
Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ
Pytanie 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 9 pozycji 3 i 11 do oddzielnego pakietu?
Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ
Pytanie 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 24, pozycja: 1-7 preparatu o takim samym
zastosowaniu klinicznym w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
 zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie
ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie
wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do
organizmu pacjenta
 redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz
zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony
pacjentów
 worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo
chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
 koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji
opróżnionych butelek
 składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni
magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?
Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ
Pytanie 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 24 pozycji 8 do oddzielnego pakietu?
Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli
Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ
Pytanie 8:
Czy Zamawiający wyrazi zagodę na zaoferowanie w Zadaniu 24 pozycja 9 płynu wieloelektrolitowego
o składzie najbardziej zbliżonym do osocza:
Na/140 mmol/l; K/5 mmol/l; Mg/1,5mmol/l; chlorki/98 mmol/l;ph 7,4; osmolarność 295 m0sm/l;
posiadającego podwójny układ buforowy (octan/glukonian), worek o pojemności 500ml?
2
Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ
Pytanie 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 29, pozycja 4 i 5 preparatu Mannitol o
stężeniu15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności odpowiednio 100ml i 250ml, ponieważ:
 Mannitol 15 % i 20% mają wskazania do stosowania w tych samych jednostkach
chorobowych a dawkowanie mieści się w rozpiętości zakresu terapetycznego leku
 Roztwory Mannitolu 15% nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze
pokojowej (w przeciwieństwie do mannitolu 20%), a zatem może być gotowy do użycia bez
czasochłonnego rozpuszczania w gorącej kąpieli wodnej
 Nadruk informacji o leku na worku Viaflo zabezpiecza użytkownika przed odklejeniem
etykiety oznakowania leku przez co zmniejsza możliwość wystapienia pomyłki
Mannitol 15% w worku Viaflo eliminuje ryzyko stłuczenia opakowania oraz zapewnia łatwość
zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka.
Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ
PREZES ZARZĄDU
Ryszard Brzozowskil
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards