Wyjaśnienia 1 - BiP - USD w Krakowie

advertisement
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81
Regon 351375886 NIP 679-252-57-95
Kraków, 24.03.2017r
EZP-271-2/17/2017/p-1
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych – 10 grup znak sprawy: EZP271-2/17/2017 pismo 1
W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1 Dotyczy: Zad. 8, poz. 1
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 60 o równoważnym działaniu?
Diflos 60 posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC
53103).
Technologia mikroenkaspulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki tej
technologii efektywniej kolonizują jelito ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na działanie
zewnętrznego otoczenia (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). Badania naukowe
wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych bakterii LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji jak 5
miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsualcja pozwala na zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie
bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu przydatności do użycia.
Produkt Diflos 60 (opakowanie – 20 kapsułek) zawiera w jednej kapsułce 1,2 mld mikroenkapsulowanych bakterii
LGG, co odpowiada skuteczności 6 mld bakterii liofilizowanych.
Odpowiedź:
Tak, dopuszcza również
Pytanie 2 dotyczy umowy
1. Dotyczy § 2 ustęp 2 umowy. W związku, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia
dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce,
prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności i
zaakceptowanie dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż
połowa terminu ważności dla danego produktu?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na 6-cio miesięczny okres ważności
Pytanie 3 dotyczy umowy
Dotyczy § 6 ustęp 1 punkt A/ umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do
ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku
zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest
wyraźnie zawyżona.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
1.
Pytanie 4 dotyczy grupy 8
Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia składu produktu będącego dietetycznym środkiem
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie
zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr. z takim samym statusem
rejestracyjnym, zawierającego szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC
53103 w stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 30 kapsułek – po
przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań.
W załączeniu przesyłamy opis produktu.
Odpowiedź:
Tak, dopuszcza również
1.
Pytanie 5 dotyczy grupy 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Grupie 7 leku Calcio Gluconato 1000 mg/10 ml x 10 amp.
ampułki szklane, sprowadzanego w ramach importu docelowego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 6 dotyczy grupy 7
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku 3/7 do SIWZ, grupa
7 leku: CALCI GLUBIONAS 10% 10ml, również w ampułkach szklanych i w opakowaniu zawierającym 5
amp. Dopuszczenie złożenia oferty z tożsamym lekiem, umożliwi Zamawiającemu większy wybór i
korzystniejszą cenę.
W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Państwo nie akceptują szklanych
ampułek?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Wyjaśnienie:
Preparat Calcium gluconate 10% będzie wykorzystywany w Pracowni Żywienia Pozajelitowego Apteki USD.
Plastikowe ampułki eliminują konieczność filtrowania od drobinek szkła preparatu, co zmniejsza koszty
zużytego sprzętu oraz jest wygodniejsze dla osób wykonujących mieszaniny żywieniowe.
Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.
Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Lek. med. Andrzej Bałaga
Download