zapytanie o cenę

advertisement
Szpital Solec Sp. z o. o.
00-382 Warszawa ul. Solec 93
Pismo: DZP/40/2011
Warszawa dnia: 2011-06-24
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego, na: „Dostawę aparatu do pomiaru rzutu serca z wyposażeniem”, odpowiada na
zadane pytania:
Pytanie 1
Załącznik nr 5, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z parametrem (SSVRI) wyrzutowy indeks systemowy oporu
naczyniowego zamiast (VI) indeksu prędkości?
Odp. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy monitor do pomiaru rzutu serca metodą
nieinwazyjną Aesculon produkcji niemieckiej firmy Osypka Medical GmbH, umożliwiający pomiar
szerokiego zakresu parametrów hemodynamicznych przy użyciu 4 standardowych elektrod EKG, co
ogranicza koszty eksploatacji urządzenia do 95%? Zastosowanie metody kardiometrii elektrycznej
(Electrical Cardiometry TM) umożliwia dokładny pomiar szerokiego zakresu parametrów
hemodynamicznych: CO, CI, SV, SVV, SI, SVR, SVRI, Indeks płynu w klatce piersiowej (TFI),
Indeks kurczliwości, praca lewej komory serca, praca wyrzutowa lewej komory. Dodatkowo Spo2 w
technologii Masimo Rainbow, DO2I, HR, NIBP. Obrazowanie na 12” koorowym ekranie
obsługiwanym przez pokrętło nawigacyjne oraz przyciski funkcyjne (szybkiego dostępu), z różnymi
konfiguracjami ekranu (standard, parametry krzywe (4), trendy, graficzny z krzywymi i wartościami
cyfrowymi). Możliwość eksportu i obróbki danych z dedykowanym oprogramowaniem. Wydruk za
pomocą zewnętrznej drukarki podłączonej przez USB.
Odp. Zamawiającyni8e wyraża zgody na złożenie oferty wariantowej. Zamawiający wymaga
złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
Zatwierdzam
Prezes Teresa Romanowska
DZP/40/2011 – Odpowiedzi na zapytania
Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy Pzp. Zamawiający żąda potwierdzenia odbioru przez Wykonawcę niniejszej informacji
niezwłocznie drogą faksową po jej otrzymaniu na nr /22/ 696-20-04, /22/ 250-61-99.
Potwierdzenie odbioru przez Wykonawcę
dnia ……..……….
podpis i pieczęć ……………………………….
Strona 1/1
Download