Pismo nr 2 odpowiedzi na pytania(1).

advertisement
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel: 12 658 20 11; fax: 12 658 10 81
REGON 351375886, NIP 679-25-25-795
Kraków, 13.10.2015r.
EZP-271-2/146/2015/pismo 2
Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów
leczniczych dla Apteki – 15 grup nr EZP-271-2/146/2015 pismo 2.
Pytanie 1
Czy zamawiający wymaga, aby produkt w grupie nr 8 posiadał bezpieczne, nietłukące się opakowanie z
polipropylenu, zamykane korkiem chlorobutylowym, pokrytym od wewnątrz warstwą FluoroTec, aluminiowym
kapslem i kapslem polipropylenowym w plastikowym blistrze? Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób
zajmujących się przygotowywaniem leków w pracowni cytostatycznej, chroniąc zawartość fiolki po upuszczeniu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt w grupie nr 8 posiadał wskazanie w leczeniu w skojarzeniu z
kapecytabiną z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianą
postacią jelita grubego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Lek. med. Andrzej Bałaga
Download