dotyczy: postępowania na dostawę testów do wykrywania enzymów

advertisement
Toruń, dnia 09-01-2014 r.
W.Sz.Z: TZ–280–160/13
W/g listy adresowej
dotyczy: postępowania na dostawę testów do wykrywania enzymów i toksyn, odczynników i
materiałów eksploatacyjnych do monitorowania stężenia leków oraz oznaczania
narkotyków wraz z dzierżawą analizatora, odczynników wraz z dzierżawą analizatora
immunochemicznego z detekcją lub MEIA, FPIA, odczynników do testów
wykonywanych metodą ELISA , odczynników do testów wykonywanych metodą
immunodyfuzji radialnej
W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie Nr 1, dot. Zadania Nr 1
Czy Zamawiający wymaga by wszystkie zaoferowane testy pochodziły od jednego producenta?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie Nr 2, dot. Zadania Nr 1, poz. 3
Czy Zamawiający wymaga testu jednostudzienkowego (z jednym miejscem na dozowanie próbki) ?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający wymaga.
Z poważaniem
Download