Pytania i odpowiedzi II

advertisement
Nr sprawy ZP,PN / 8 / 2009 r
Nowe-Miasto n/P dn 17.09.2009 r
Pytania i Odpowiedzi cz. I
Dotyczy : postępowania przetargowego na zakup i dostawę Produktów farmaceutycznych – leków
różnych,antybiotyków i płynów infuzyjnych nr sprawy ZP,PN / 8 / 2009 r.
Zamawiający odpowiada na zadane pytania mianowicie:
Pytanie : Czy w pakiecie 1, poz. 67, Zamawiający dopuszcza wycene preparatu omeprazolu, który
nie posiada wśród zarejestrowanych, wskazań do stosowania:
- w eradykacji zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i
dwunastnicy, oraz
- w profilaktyce zarzucania kwaśnej treści żołądka w przypadkach, gdy istnieje ryzyko
zachłyśnięcia się treścią żołądkową podczas znieczulenia ogólnego (zespół Mendelsona)?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyceny preparatu, który nie posiada wyżej wymienionych
wskazań
Tomasz Skura
.........................................
(podpis kierownika zakładu )
Download