Rawicz, dnia 22.01.2015r. Rawicz dnia 16.11.2016 r. NLO-3820

advertisement
Rawicz, dnia 22.01.2015r.
Rawicz dnia 16.11.2016 r.
NLO-3820-10/PN/16
Do wiadomości
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: Zakup i dostawa leków na potrzeby Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o. o.
Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela
następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1
Pakiet nr 5 poz. 39 oraz Pakiet nr 166
Prosimy o dopuszczenie preparatu probiotycznego o nazwie LactoDr., będącego
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym
do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej
przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus
rhamnosus GG w aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w
klasycznych kapsułkach twardych, w opakowaniach x 30 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek
na odpowiednią ilość opakowań.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 2
Pakiet nr 5 poz. 40
Prosimy o dopuszczenie preparatu probiotycznego o nazwie Lacto30Dr., będącego
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym
do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej
przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus
rhamnosus GG w aktywnym stężeniu 3 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w
klasycznych kapsułkach twardych, w opakowaniach x 10 lub x 30 kapsułek – po przeliczeniu
kapsułek na odpowiednią ilość opakowań.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 3
Pakiet nr 4 poz. 99
Prosimy o dopuszczenie równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie EnteroDr.,
będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego,
występującym w takiej samej postaci jak podano w SIWZ i z takim samym stężeniem
probiotycznych drożdżaków Saccharomyces boulardii (250 mg).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 4
pakiet 12 pozycja 74
Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w
postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma
badaniami klinicznymi do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika
i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), zastosowanie środków
trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej
ilości?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 5
pakiet 4 pozycja 110
Czy Zamawiający produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 30% w postaci
bezigłowej ampułki x 5 ml z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania
prawidłowej drożności dostępu naczyniowego, redukując zakażenia bakteryjne przy
jednoczesnym ograniczeniu zastosowania kosztownych środków trombolitycznych jako
skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?
Czy Zamawiający dopuści pakowany w kartonie 20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 6
Pakiet 15 poz. 7
Czy w/w pakiecie poz. 7 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Propofolu Lipuro 2% 20ml w
op. 5 ampułek?
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający w pakiecie 12 pozycja 32 wymaga, aby zaoferowany ceftazydym 1g był w
postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i
infuzji?
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 12 pozycja 32 aby ceftazydym zachowywał po
rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 9
Czy zamawiający wymaga aby midazolam w pakiecie 12 pozycja 96, 97 i 98 posiadał w swoim
składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów
spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co
wpływa na stabilność i jakość midazolamu?
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 12 pozycja 96, 97 i 98 midazolam miał
zarejestrowaną możliwość mieszania w jednej strzykawce z produktem Morphini Sulfas
WZF?
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 11
Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie 12 pozycja 26 Bupivacainum spinal była roztworem
hiperbarycznym.
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający wymaga aby ciprofloksacyna w pakiecie 12 pozycja 37 i 38 była w postaci
monowodzianu?
Odpowiedź: TAK
Starszy Inspektor
Działu Logistyki
Agata Becela
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards