Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa w Katowicach

advertisement
Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa w Katowicach
Tel. 032 257 73 37, 032 257 71 07
mail:[email protected]
www.smsh.ae.katowice.pl
====================================================================
Międzynarodowa Konferencja dydaktyczna
ABC
Akademia – Biznes - Consulting
czyli udana kariera zawodowa absolwenta
patronat honorowy : JM Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Data:
6 maja 2010r. (czwartek)
Miejsce:
Akademia Ekonomiczna w Katowicach, ul. Bogucicka 3a, Aula B
Rozpoczęcie:
godzina 1000
Organizator:
Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa w Katowicach
Partnerzy:
Ambasada Francji w Polsce
Konsulat Generalny Francji
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Uniwersytet Śląski
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Cel:
Analiza zalet i wad kształcenia zgodnego z postanowieniami Traktatu
Bolońskiego. Diagnoza skuteczności metod i technik kształcenia
stosowanych
w
uczelniach
wyższych
wobec
wymogów
współczesnego rynku pracy. Ukazanie doboru niestandardowych
ścieżek kształcenia jako punktu wyjścia do udanej kariery zawodowej
absolwenta. Prezentacja kryteriów selekcji kandydatów przez działy
zasobów ludzkich i firmy consultingowe.
Odbiorcy:
środowisko akademickie : kadra naukowo -dydaktyczna oraz studenci
przedstawiciele firm
media
Program
1000
Powitanie uczestników oraz wprowadzenie.
Dyrektor SMSH
Rektor Akademii Ekonomicznej
Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Konsul Generalny Francji
Moderator
10.15
prof. dr hab. Krystyna Jędralska
prof. AE dr hab. Jan Pyka
prof.zw. dr hab. Wiesław Banyś
Pan Pascal Vagogne
dr Przemysław Zbierowski
Analiza systemów kształcenia w Polsce i we Francji. Zalety i wady
trójstopniowej struktury kształcenia wprowadzonej Traktatem
Bolońskim.
Prof. Corinne Baylac – attachée do spraw współpracy
uniwersyteckiej przy Ambasadzie Francji
Prof. AE dr hab. Wojciech Dyduch – prorektor ds.edukacji AE
10.45
Wpływ metod i technik kształcenia na modelowanie profilu absolwenta
odpowiadającego wymaganiom współczesnego rynku pracy.
TIMKEN Polska sp. z o.o Pan Michał Stępień
[email protected] Pan Zbigniew Majtyka
Prof. Corinne Baylac – attachée do spraw współpracy
uniwersyteckiej przy Ambasadzie Francji, profesor prawa
Uniwersytetu w Paryżu
Prof. AE dr hab. Wojciech Czakon
Prof. dr hab. Krystyna Jędralska – SMSH
Mgr Leonard Cichos – SMSH
11.45
Aktualna sytuacja na wojewódzkim rynku pracy z uwzględnieniem
problemu bezrobocia absolwentów wyższych uczelni
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – Pani Barbara Kubica
12.00
Przerwa - poczęstunek
12.30
Wybór niestandardowych ścieżek kształcenia jako punktu wyjścia do
udanej kariery zawodowej absolwentów.
Pani Maria Koralewska – Dyrektor Campus France
Absolwent SMSH
Przedstawiciel środowiska studenckiego AE
13.00
Kryteria doboru pracowników stosowane przez działy zasobów
ludzkich i firmy consultingowe.
Cyklad consulting&outsourcing services Pani Maria Wilk
Kierownicy działów HR
,
Dyskusja, wymiana doświadczeń, podsumowanie.
Download