Realizacja projektu

advertisement
Realizacja
projektu
Rok szkolny
2009-2010
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
Adres szkoły:
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
Telefon:
42 222 79 (tel/fax)
42 227 96
42 261 00
E-mail:
[email protected]
Strona internetowa:
www.rybnik.pl/zsbrybnik
Jest nas
55 uczestników projektu …
SZKOLNY ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY
PLANOWANIE
ORGANIZOWANIE
EWALUACJA
WIZYTA STUDYJNA
Akademia Ekonomiczna
im. K. Adamieckiego
w Katowicach
WIZYTA STUDYJNA
TERMIN: 15 kwietnia 2010 r.
MIEJSCE: Akademia Ekonomiczna
im. K. Adamieckiego w Katowicach.
PROGRAM:
• wykład doktorantki Wydziału Zarządzania, Katedry
Ekonometrii
i Statystyki mgr Justyny Brzezińskiej pod
tytułem „Od malucha do mercedesa”.
• zapoznanie
młodzieży
z
ofertą
edukacyjną
Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
• Zwiedzanie
sportowe.
uczelni:
czytelnia,
dziekanat,
obiekty
Poznaliśmy bazę uczelni…
Przymiarka do ławy studenckiej…
LEKCJA TEATRALNA
w Teatrze Śląskim
im. S. Wyspiańskiego w Katowicach
LEKCJA TEATRALNA
w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego.
PROGRAM:
• poznanie teatru od strony produkcji przedstawienia
teatralnego.
• zapoznanie się z przestrzenią sceniczną:
sceną, zapadnią, kulisami, stanowiskiem suflera i
inspicjenta, orkiestronem oraz garderobą
teatralną.
Teatr Śląski „od kuchni…”
LEKCJA TEATRALNA …
Tajemnice przestrzeni scenicznej …
ZAJĘCIA
MOTYWACYJNE
ZAJĘCIA MOTYWACYJNE
Tematyka zajęć
• podnoszenie umiejętności i
kompetencji społecznych oraz
zawodowych
• uczenie komunikacji
interpersonalnej, doskonalenie
komunikacji
• zwiększenie umiejętności
radzenia sobie ze stresem
• radzenie sobie w trudnych
sytuacjach – techniki
asertywności
• uczenie się rozpoznawania
emocji poprzez rozwój inteligencji
emocjonalnej
• dobra autoprezentacja drogą do
sukcesu
ZAJĘCIA MOTYWACYJNE
Uczniowie
w
trakcie
zajęć
motywacyjnych:
• poznali
znaczenie
komunikacji
werbalnej i niewerbalnej w kontaktach
między ludźmi
• poznali techniki asertywności oraz ich
zastosowanie
w
relacjach
interpersonalnych
• zdobyli wiedzę na temat stresu, jego
objawów
i
uwarunkowań
oraz
umiejętności
zapobiegania
jego
negatywnym
skutkom
poprzez
redukowanie napięcia emocjonalnego
• poznali typologię osobowości i jej
wpływ
na
rozwój
inteligencji
emocjonalnej
ZAJĘCIA MOTYWACYJNE
Pracujemy zespołowo …
Analizujemy problemy …
Wyciągamy wnioski…
Prowadząca zajęcia mgr Iwona Zaparty
Wymieniamy doświadczewnia…
EFEKTYWNE
UCZENIE SIĘ
Tematyka zajęć
EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ
•
•
•
•
•
rola uczenia się w życiu człowieka
funkcjonowanie pamięci; właściwości procesu
zapamiętywania
metody ułatwiające zapamiętywanie;
mnemotechniki
nowoczesne techniki uczenia się
style reprezentacyjne człowieka
W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję do
zdiagnozowania zakresu własnej pamięci oraz
własnego stylu uczenia się (kwestionariusz
VARK). Poznali sposoby zapamiętywania, a w
trakcie zajęć praktycznych ćwiczyli umiejętność
posługiwania się najpopularniejszymi
mnemotechnikami (grupowanie, łańcuchowa
metoda skojarzeń).
EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ
Mamy fachową pomoc…
mgr Marianna Pruszowska
Jesteśmy traktowani podmiotowo
Poznajemy tajemnice uczenia się…
Koło zainteresowań informatyczne
Oznakowanie sal projektu…
KOŁO INFORMATYCZNE
Tematyka zajęć
Poszerzenie umiejętności
wykorzystania technologii
informacyjnych, sprzętu
fotograficznego oraz
nowoczesnych narzędzi
graficznych i prezentacyjnych
W trakcie zajęć został zrealizowany projekt w postaci strony
WWW.
Głównym zadaniem ucznia było:
- wykonanie sesji fotograficznej,
- obróbka fotografii,
- przygotowanie tekstów i materiałów reklamujących szkołę,
- opracowanie szablonu strony,
- wykorzystanie programu graficznego do przygotowania
grafiki, galerii
- umieszczenie gotowego projektu strony WWW w Internecie.
KOŁO INFORMATYCZNE
Zajęcia warsztatowe…
Strona internetowa…
Sesja fotograficzna…
Sesja fotograficzna…MACRO
SZKOLNY ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY
Planowanie pracy na rok
szkolny 2010/2011 … C.D.N.
Dziękujemy
za
uwagę!
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards