Znaczenie zmian klimatycznych w Arktyce dla klimatu Europy

advertisement
POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
Stacja Naukowa PAU w Katowicach
Komisja Nauk Przyrodniczych
Komisja Nauk Przyrodniczych Stacji PAU w Katowicach
zaprasza na cykl wykładów wybitnych uczonych nauk przyrodniczych
Wykład inauguracyjny wygłoszą:
Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
Dr hab. Ewa Łupikasza
UNIWERSYTET ŚLĄSKI, WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI, KATEDRA KLIMATOLOGII
Temat wykładu:
Znaczenie zmian klimatycznych w Arktyce
dla klimatu Europy
Wykład odbędzie się 3 kwietnia 2017 o godz. 1800
w Sali Audytoryjnej II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Uniwersytecka 4
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
Download