Wydział Filologiczny Centrum Logopedii

advertisement
Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Centrum Logopedii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
mają zaszczyt zaprosić na
VIII Interdyscyplinarną Naukową Konferencję Logopedyczną z cyklu:
Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności
pod honorowym patronatem:
JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. zw. dr hab. Wiesława
Banysia;
Prezydenta Katowic, dr. Marcina Krupy;
Dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach, prof. zw. dr hab. Jana Malickiego
oraz Dziekana Wydziału Filologicznego UŚ, prof. dr hab. Rafała Molenckiego
Rejestracja uczestników: 8.00-9.00
Otwarcie konferencji: 9.00
Miejsce obrad: Biblioteka Śląska w Katowicach
9.00-10.30
część I obrady plenarne sala Parnassos
Otwarcie konferencji
10.30– 10.50
1. Dr hab. prof. UMCS Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskie w Lublinie), Język jako narzędzie
poznania i komunikacji w diagnozie i terapii logopedycznej
2. Dr hab. prof. ŚUM Małgorzata Domagalska-Szopa (Śląski
Uniwersytet Medyczny), Edukacja sensomotoryczna i jej
zaburzenia
3. Dr hab. prof. UG Stanisław Milewski, dr Katarzyna
Kaczorowska-Bray (Uniwersytet Gdański), Człowiek w wieku
senioralnym jako podmiot zainteresowania współczesnej
logopedii
4. Dr
Alina
Maciejewska
(Uniwersytet
PrzyrodniczoHumanistyczny w Siedlcach), Analogia w badaniach
zaburzeń mowy
przerwa kawowa
10.50– 12.50
część II obrady plenarne sala Parnassos
1. Doc. dr hab. n. med. Jarosław Markowski, inż. Wojciech
Musialik (Śląski Uniwersytet Medyczny),
Protezowanie
mowy na podstawie pomiaru ciśnienia zwieracza ust
przełyku
2. Dr Anita Lorenc (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie
w Lublinie), Analiza dynamiki artykulacji z zastosowaniem
artykulografii elektromagnetycznej (EMA) i kołowej macierzy
mikrofonowej
3. Dr Renata Kołodziejczyk, dr Aleksandra Borowicz (Katolicki
Uniwersytet Lubelski
im. Jana Pawła II), Fonogesty wsparcie
rozwoju
językowego
nie
tylko
dzieci
z uszkodzeniami słuchu
4. Dr n. med. Małgorzata Kuc-Michalska (NZOZ „Ortomikar
w Zabrzu), Kooperacja ortodonty i logopedy w leczeniu
pacjentów z III klasą szkieletową
12.10 – 12.50
12.50-13.00
dyskusja
przerwa
OBRADY W SEKCJACH
13.00-14.30
sesja sala Parnassos
1. Dr Anna Siudak, (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie), Programowanie języka u osób dorosłych
z afazją
2. Mgr Tatiana Lewicka, Zaburzenia mowy u pacjenta
z zespołem Arnolda-Chiariego
3. Dr n. med. Jerzy Jakubiszyn, Sybilla Fusiarz, Rehabilitacja
w nowotworach głowy i szyi – laryngektomowani
13.00-14.30
sesja sala Benedyktynka
1. Mgr Katarzyna Pietras (Górnośląskie Centrum Zdrowia
Dziecka im. Jana Pawła II
w Katowicach), Problemy
kliniczne
w
pracy
neurologopedy
na
oddziale
neonatologicznym trzeciego stopnia referencyjności
2. Dr Jakub Skrzek (PPP nr 15 w Warszawie), Wpływ ingerencji
dotykowej na automatyzację głosek u dzieci z dyslalią
obwodową
3. Dr Olga Przybyla (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
Katarzyna
Kasica-Bańkowska,
Wychowanie słuchowe
małego dziecka
14.00 – 14.30
dyskusja
14.30-15.30
sesja posterowa; przerwa obiadowa
(w przerwie możliwość nabycia publikacji i pomocy logopedycznych)
15.30-19.00 część III sala Parnassos
Warsztaty Wydawnictwa WIR Techniki metody krakowskiej w pracy
z pacjentem dorosłym z afazją. Prowadzenie: Dr Anna Siudak
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards