Harmonogram konferencji

advertisement
Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Obszar poradziecki 25 lat po rozpadzie ZSRR”
L.p.
1
2
3
4
Tytuł,
Imię i nazwisko
Mgr Monika Cukier-Syguła
Mgr Inż. Piotr Kolmann
Patryk Fronczek
Martyna Siwy
Temat
Uczelnia
Godziny
Rola elit w procesie transformacji ustrojowej Federacji Rosyjskiej
Implikacje rozpadu ZSRR
Przebieg konfliktu w Gruzji w 2008 roku
Rewolucja róż i jej następstwa. Przemiany na scenie politycznej, najważniejsze
wydarzenia oraz obecna sytuacja Gruzji na arenie międzynarodowej
9:45-9:50 – DYSKUSJA / 9:50-10:00 – PRZERWA
Partnerstwo Wschodnie – szansa czy zagrożenie dla byłych państw ZSRR?
Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
Warszawska Akademia Techniczna (WAT)
Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
8:45-9:00
9:00-9:15
9:15-9:30
9:30-9:45
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
(UAM)
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska
Szkoła Wyższa (WSPiA – Rzeszowska Szkoła
Wyższa)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
10:00-10:15
Akademia Sztuki Wojennej (ASW)
10:45-11:00
Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)
Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
Uniwersytet Gdański (UG)
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
(UAM)
Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Uniwersytet Wrocławski (UWr)
13:15-13:30
Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
14:00-14:15
5
Jacek Firlej
6
Agata Lizak
O prawnych instrumentach przeciwdziałania rozpowszechnianiu ideologii
komunistycznej w wybranych państwach byłego ZSRR
7
Lic. Jakub Jezierski
8
Mgr Marzena Araźna
Aktualność myśli Stanisława Cata-Mackiewicza we współczesnej polskiej polityce
zagranicznej
Polityka Federacji Rosyjskiej względem mniejszości rosyjskiej na obszarze
postradzieckim
10:15-10:30
10:30-10:45
11:00-11:05 – DYSKUSJA
11:05-12:00 – DUŻA PRZERWA
9
10
11
12
Lic. Dawid Pudło
Mgr Mateusz Lewandowski
Mgr Agnieszka Miarka
Lic. Grzegorz Ściński
13
Lic. Bartosz Różanek
14
15
Mgr Katarzyna Pasternak
Mgr Tomasz Waśkiel
16
Lic. Adam Flor
17
Lic. Jakub Klepański
Litewska scena polityczna po wyborach parlamentarnych w 2016 roku
Implikacje rozpadu ZSRR dla polityki bezpieczeństwa RFN
Górski Karabach – Między Armenią a Azerbejdżanem
Skutki ukraińskiej integracji z Unią Europejską
13:00-13:05 – DYSKUSJA / 13:05-13:15 - PRZERWA
Herby i godła państw kaukaskich wczoraj i dziś – analiza porównawcza
Ruch feministyczny jako faktor przemian genderowych w rosyjski społeczeństwie
Euroazjatycka Unia Gospodarcza – próby poszerzenia organizacji. Tadżykistan
i Uzbekistan jako potencjalni kandydaci
Czeczenia kraj wolny, historia państwa czeczeńskiego od upadku ZSRR do
współczesności
Integracja europejska Ukrainy – szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
(UWM)
14:30-14:35 – DYSKUSJA / 14:35 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
13:30-13:45
13:45-14:00
14:15-14:30
Download