Uploaded by User768

FV.142603301.19.08.01

advertisement
XC
hange E
O
W
t
k
lic
tr
ac
.c
C
om
.c
re
k e r- s o ft w a
Podsumowanie konta
Stan konta na dzień 2019.08.01
Kwota bieżącej faktury VAT
Łącznie do zapłaty
om
to
B
U
Y
N
Y
U
B
to
k
lic
k e r- s o ft w a
.
.
ac
w
w
C
ww
ww
tr
di
!
F-
or
O
W
t
N
di
PD
hange E
!
XC
or
PD
F-
0,00 zł
55,00 zł
55,00 zł
Dziękujemy za terminowe wpłaty.
UWAGA! NOWY RACHUNEK DO WPŁAT!
Informujemy, że zmianie uległ rachunek bankowy do opłacania faktur za usługi.
W związku z powyższym prosimy o dokonywanie płatności na nowy numer rachunku bankowego, który znajduje się na Państwa fakturze
oraz na dołączonym do niej druku dowodu wpłaty.
re
XC
hange E
t
N
k
lic
Nazwa towaru/usługi
Wartość netto
Internet
Opłaty abonamentowe
Razem:
W tym:
Słownie: pięćdziesiąt pięć złotych zero groszy
Fakturę wystawił: Dyrektor Telekomunikacji i Obsługi Klienta
44,71 zł
44,71 zł
44,71 zł
Stawka
VAT %
23
23
VAT
10,29 zł
10,29 zł
10,29 zł
ac
Wartość brutto
55,00 zł
55,00 zł
55,00 zł
.c
C
om
k
lic
C
.c
tr
om
to
B
U
Y
N
Y
U
B
to
re
.
.
k e r- s o ft w a
w
w
ac
ww
ww
tr
di
!
F-
or
O
W
t
O
W
di
PD
hange E
!
XC
or
PD
F-
k e r- s o ft w a
re
5,00 zł
50,00 zł
55,00 zł
1
1
di
!
hange E
t
ac
.c
tr
om
to
B
U
Y
N
O
W
PD
.c
2019.08.02 - 2019.09.01
2019.08.02 - 2019.09.01
XC
k
k
C
lic
k e r- s o ft w a
.
.
re
Internet
48699164302
Opłata za Modem - czynsz
Pakiet Power LTE 2.0 110 GB
Razem
Czas/liczba/
liczba MB
w
w
ac
Wartość brutto
ww
ww
tr
Okres od - do
F-
lic
Zestawienie Usługi
om
to
B
U
Y
N
Zestawienie dla faktury VAT nr FV/142603301/19/08/01
C
t
O
W
di
!
hange E
or
PD
XC
or
F-
k e r- s o ft w a
Usługi Premium Rate
Informacje na temat numerów usług Premium Rate oraz podmiotów realizujących dodatkowe świadczenie można znaleźć
w rejestrze numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie prowadzonym przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej w serwisie www.uke.gov.pl
Istnieje możliwość bezpłatnego uruchomienia blokady połączeń przychodzących lub wychodzących na numery usług lub
poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie lub których cena przekracza ustanowioną cenę maksymalną. Szczegółowe
informacje znajdują się na stronie www.cyfrowypolsat.pl/oferta/komorki/uslugi-premium-poradnik.cp
re
O
W
!
di
t
U
B
Termin płatności: 2019.08.19
FV/142603301/19/08/01
44114015602257000142603301
55,00
pięćdziesiąt pięć złotych zero groszy
CECYLIA TOMASZCZUK SOSNOWA 1 87-700 OTŁOCZYN ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
CECYLIA TOMASZCZUK
SOSNOWA 1
312244114015602257000142603301
Termin płatności: 2019.08.19
87-700 OTŁOCZYN
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy
ac
om
k
lic
tr
.c
.c
k e r- s o ft w a
55,00
C
om
to
B
to
k
lic
C
ul Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa
.
.
Cyfrowy Polsat S.A.
re
ul Łubinowa 4a
03-878 Warszawa
w
w
ac
ww
ww
tr
hange E
N
Cyfrowy Polsat S.A.
XC
U
Y
N
O
W
44114015602257000142603301
F-
Y
t
PD
di
!
hange E
or
PD
XC
or
F-
k e r- s o ft w a
re
Download