Pobierz program

advertisement
INSTYTUT DIALOGU KULTURY I RELIGII
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
TEOLOGIA FUNDAMENTALNA
ZAPRASZA NA V MARATON FUNDAMENTALNOTEOLOGICZNY
„Tropy Boga...
Przedsionki wiary dzisiaj”
WTOREK, 2 CZERWCA 2015 ROKU
UKSW, SALA REKTORSKA (s. 223), UL. DEWAJTIS 5
10.00 Psalm 16
I PROBLEMATYKA FILOZOFICZNA I TEOLOGICZNA HOMO CAPAX DEI
10.02 - 10.20 – ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, Preambula fidei, homo capax Dei,
autotranscendencja, kryptoteologia, tropy Boga... Dlaczego o tym chcemy mówić?
10.20 - 10.40 – ks. dr hab. Marek Skierkowski, prof. UKSW, Czy istnieje „szósty zmysł” w
poznaniu Boga?
10.40 - 11.00 – mgr Jowita Rusiecka, Logos oświecający filozofów w apologiach św.
Justyna. Początki problematyki Preambula w teologii wczesnochrześcijańskiej
11.00 - 11.20 – ks. dr Marcin Napadło, Uniwersytet Szczeciński, Homo religiosus we
współczesnej refleksji filozoficznej
11.20 - 11.40 – ks. dr Przemysław Artemiuk, Współczesna filozofia wobec homo capax Dei
11.40 - 12.00 – ks. mgr Piotr Majewski, Homo capax Dei u Josepha Ratzingera /
Benedykta XVI
II TROPY BOGA WE WSPÓŁCZESNOŚCI
12.00 - 12.20 – mgr Kamil Gabinecki, Tęskniący za Bogiem ateiści Fiodora Michajłowicza
Dostojewskiego
12.20 - 12.40 – dr Katarzyna Flader-Rzeszowska, Kryptoteologia w teatrze Kantora
12.40 - 13.00 – mgr lic. Małgorzata Nowak, Tropy Niewidzialnego u Haliny Poświatowskiej
PRZERWA 13.00 - 13.20
13.20 - 13.40 – mgr lic. Marta Kołodziejczyk, Gustaw Herling- Grudziński. Na tropie
Boga Ukrzyżowanego
13.40 - 14.00 – mgr lic. Aleksandra Sójko, Peter Seewald. Dziennikarz na tropie Boga
14.00 - 14.20 – dr Agnieszka Jaworska, Fundacja Idź dalej, Homo capax Dei na Camino
III PREAMBULA FIDEI DZISIAJ. WYZWANIA EWANGELIZACYJNE
14.20 - 14.40 – mgr lic. Agnieszka Wojsz, Fenomen współczesnego indyferentyzmu. Za
mało tęsknoty? Za mało siły?
14.40 - 15.00 – mgr lic. Dorota Prońko, Bóg w świecie „bez Boga”
15.00 - 15.20 – mgr lic. Marta Arbatowska, Mimo wszystko... Prześwity Boga u nowych
ateistów
15.20 - 15.40 – dr Monika Białkowska, „Przewodnik Katolicki”, „Narracje genealogiczne"
jako budzenie transcendentnej tęsknoty
15.40 - 16.00 – dr Monika Kacprzak, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w
Toruniu, Homo capax Dei a transhumanizm
16.00 - 16.20 – mgr Hanna Dębska, Praeambula na dziedzińcu pogan. Wyzwanie
duszpasterskie
16.20 - 17.00 – Rozmowa panelowa - Wstęp i prowadzenie:
ks. dr Piotr Rossa, UAM
17.00 – Kolacja
Download