Program X Konferencji naukowo-szkoleniowej „Żywienie enteralne i

advertisement
Program XIV Konferencji naukowo-szkoleniowej na temat:
„Żywienie enteralne i parenteralne”
Czas
Temat
8 ÷9
Rejestracja uczestników
900 ÷ 910
Przywitanie uczestników i otwarcie Konferencji naukowoszkoleniowej
30
00
Wykładowca
mgr piel. Iwona Woźniak
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego przy
ORPIP w Katowicach
Wiceprzewodnicząca PTP Oddziału Śląskiego
Przewodnicząca Zespołu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i
Transplantacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy
Zarządzie Oddziału w Katowicach
Członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego,
Dojelitowego i Metabolizmu
910÷ 930
Leczenie żywieniowe w chorobie nowotworowej
mgr piel. Iwona Woźniak
Główny Koordynator Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM
Katowice
930 ÷ 950
Zaburzenia odżywiania w wybranych zaburzeniach psychicznych
9 ÷ 11
Wpływ spożycia kawy na organizm człowieka
dr n. med. Anna Warchala
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach
50
10
lek. Karolina Grześkowiak
lekarz stażysta
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
lek. Marek Łukasiewicz
Lekarz rezydent
Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
1120 ÷ 1140
Sposoby leczenia i zapobiegania zapalenia śluzówek jamy ustnej
1140 ÷ 1200
Realizacja leczenia żywieniowego w Polsce
Marcin Stopa
Eusa Pharma
Katowice
mgr farm. Anna Żuk
specjalista w dziedzinie farmacja kliniczna
Zakład Farmakoekonomiki Katedra Nauk Społecznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
1200÷ 1220
Leczenie trudno gojących się ran z wykorzystaniem nanocząsteczkowej
formy metali – srebra jonowego Ag+ i Tytanu (TIAB™)
Jarosław Sibielak
Medical Manager Hexanova
Czosnów
1220÷ 1250
1250÷ 1320
Przerwa na poczęstunek
Hipertermia element medycyny zintegrowanej w onkologii
mgr Barbara Kowolik
Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z
Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Okręgowego Szpitala
Kolejowego w Katowicach oraz Oddziału Klinicznego Ginekologii
Onkologicznej Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego
1320÷ 1340
Żywienie kliniczne według wytycznych
1340÷ 1400
Jak zwiększyć bezpieczeństwo terapii żywieniowej?
mgr Ewa Stręcioch - Florkowska
Fresenius - Kabi
dr n. farm. Maciej Stawny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
1400÷ 1420
Podstawy leczenia żywieniowego
1420÷ 1440
Roztocze - szkodniki żywności
mgr Barbara Znojek - Rejniak
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa z anestezji i intensywnej
opieki
Mierzęcice
prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz
Zakład Parazytologii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
1440 ÷ 1450
Podsumowanie i zakończenie konferencji
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Iwona Woźniak
Konferencja odbędzie się w dniu 30.09.2016 r. w Domu Lekarza przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach
Katowice 12.09.2016 rok
Download