dr Adam Skrzypek zapisy:1015

advertisement
dr Adam Skrzypek
zapisy:1015
1. Nowoczesne metody zarządzania organizacją
2. Zarządzanie wiedzą w organizacji
3. Przedsiębiorstwo uczące się w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
4. Zarządzanie jakością - systemy zarządzania
5. Zintegrowane systemy zarządzania w organizacji
6. Motywacja w obszarze jakości - Polska Nagroda Jakości
7. Zarządzanie kapitałem intelektualnym
8. Metody wyceny kapitału intelektualnego w organizacji
9. Systemy motywacyjne w organizacji
10. Total Quality Management w organizacji
Download