Pragniemy zaoferować Państwu kompleksowe usługi

advertisement
OFERTA
Pragniemy zaoferować Państwu kompleksowe usługi w zakresie wyceny wartości maszyn i
urządzeń, złożonych megaukładów technicznych oraz innych nietypowych środków
technicznych, jak również szeroko pojętej likwidacji szkód. Specjalizujemy się w wykonywaniu
wycen i ekspertyz w takich dziedzinach jak:
- budownictwo
- rolnictwo
- leśnictwo
- energetyka
- pożarnictwo
- przetwórstwo
- logistyka/transport
- maszyny i urządzenia
- meblarstwo
- towaroznawstwo
- informatyka
- automatyka
- aparatura
- medyczna
- lotnictwo
W przypadku nietypowych, skomplikowanych wycen ściśle współpracujemy z najlepszymi
specjalistami (pracownikami naukowymi, biegłymi sądowymi oraz rzeczoznawcami)
Naszymi zleceniodawcami są głównie towarzystwa leasingowe, banki, podmioty gospodarcze
oraz osoby fizyczne, dla których wykonujemy:identyfikację przedmiotu wyceny ocenę
kompletności przedmioty wycenywyceny kosztów naprawy dla celów określenia zasadności jej
wykonania wyceny wartości rynkowej środków technicznych stanowiących zabezpieczenie
kredytu, zastawuwyceny wartość likwidacyjnej przedmiotów wyceny jako podstawę do
uzyskania ceny wywoławczej na przetargu w przypadku sprzedaży wymuszonej,wyceny utraty
wartości z tytułu: efektywnego użytkowania do średniej żywotności, wieku, braku kompletności,
stanu technicznego, przepracowanych godzin, awarii, wyceny wartości rynkowej przy
kontynuacji działania oraz przeniesieniu przedmiotu wyceny określenia udziału środków
technicznych w majątku przedsiębiorstwa wyceny wartości rynkowej dla potrzep wyznaczenia
kwoty bazowej w celu zawarcia umowy o przeniesienie prawa własności.
1/2
OFERTA
2/2
Download