Sport w socjologii. Socjologia o sporcie

advertisement
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Socjologii
Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
serdecznie zaprasza na
międzynarodową konferencję naukową pt.
Sport w socjologii. Socjologia o sporcie
która odbędzie się w dniach
21-22 kwietnia 2016 roku w Poznaniu
W ostatnich kilku latach mamy do czynienia z rosnącym zainteresowaniem polskich
socjologów problematyką sportu. Symbolicznym początkiem tego okresu była decyzja
o powierzeniu organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Polsce i Ukrainie ogłoszona w
kwietniu 2007 roku. Od tego czasu liczba publikacji oraz konferencji dotyczących sportu
systematycznie rośnie. Równocześnie jednak w dużej mierze dotyczą one piłki nożnej,
co wynika zarówno z organizacji UEFA Euro 2012 przez Polskę (i Ukrainę), jak i popularności
tej dyscypliny w Polsce. Tym samym badacze zajmujący się innymi obszarami sportu, pozostają
marginalizowani.
Mamy przekonanie, że nadszedł właśnie dobry moment, aby bliżej przyjrzeć się polskiej
socjologii sportu i prowadzonych w jej ramach badaniom w kontekście europejskiej kondycji tej
subdyscypliny. Celem naszej konferencji jest zatem spotkanie się badaczy zajmujących się
sportem z perspektywy socjologii po to, by przedyskutować status tej subdyscypliny w Polsce,
przedstawić realizowane projekty, podzielić się doświadczeniami badawczymi oraz nakreślić
dalsze perspektywy rozwoju. Jednocześnie chcemy do udziału w konferencji zaprosić
zagranicznych gości, tak, aby skonfrontować ścieżki rozwoju socjologii sportu w Polsce
z innymi krajami europejskimi.
ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 22 59, fax. +48 61 829 21 08
[email protected]
www.socjologia.amu.edu.pl
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Socjologii
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na następujące tematy:
1) Znaczenie sportu jako przedmiotu refleksji dla socjologii / znaczenie socjologii sportu dla
socjologii jako nauki – sport jako przedmiot analiz; socjologia sportu - socjologia
szczegółowa czy socjologia ogólna na szczegółowym przykładzie;
2) Specyfika socjologii sportu w Polsce - status subdyscypliny, charakterystyka polskich
badań na tle badań zagranicznych, wyzwania stające przed polską socjologią sportu;
3) Metodologia badań - metody i techniki wykorzystywane w badaniach, główne wyzwania
metodologiczne; własne doświadczenia metodologiczne, dylematy etyczne;
4) Co się już bada, a co powinno się jeszcze zbadać? - eksplorowane obszary badawcze,
perspektywy badawcze, białe plamy i przyczynki do dalszych działań;
5) Badania w toku - sprawozdania ze (z)realizowanych badań, projektów badawczych,
wyzwań terenowych;
6) Sport, socjologia, public policy – rola (socjologii) sportu w polityce społecznej,
rozwiązywaniu problemów społecznych, zarządzaniu publicznym;
7) Prognozowana dynamika zjawiska – metamorfozy subdyscypliny, nowe problemy, trendy
badawcze;
8) Dydaktyka - sposoby nauczenia i referowania subdyscypliny; doświadczenia własne
w prowadzeniu zajęć w tej tematyce, lektury obowiązkowe.
Forma zgłoszenia:
Zgłoszenia prosimy przesłać na załączonym formularzu w terminie do 31 stycznia 2016 r. na
adres elektroniczny: [email protected]
Zgłoszenia można przesyłać w języku polskim i angielskim. Konferencja odbywać się będzie
w obu językach
O szczegółach technicznych i organizacyjnych wydarzenia będziemy informowali w kolejnym
komunikacie, rozsyłanym już po zakwalifikowaniu referatu do uczestnictwa.
ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 22 59, fax. +48 61 829 21 08
[email protected]
www.socjologia.amu.edu.pl
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Socjologii
Miejsce konferencji:
Dom Studencki JOWITA UAM
ul. Zwierzyniecka 7
60-813 Poznań
sale A i B (parter)
Komitet naukowy:
dr hab. Honorata Jakubowska
dr Przemysław Nosal
Komitet organizacyjny:
dr hab. Honorata Jakubowska
dr Przemysław Nosal
mgr Ewelina Skoczylas
Warunki uczestnictwa w konferencji:
Warunkiem
uczestnictwa
w
konferencji
jest
przesłanie
wypełnionego
formularza
zgłoszeniowego w terminie do 31.01.2016 r. oraz wniesienie opłaty konferencyjnej po
akceptacji nadesłanych abstraktów dokonanej przez organizatorów.
Opłata konferencyjna:
Opłata konferencyjna: 200zł
Opłata obejmuje: udział w konferencji, 2 obiady, przerwy kawowe, materiały konferencyjne
ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 22 59, fax. +48 61 829 21 08
[email protected]
www.socjologia.amu.edu.pl
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Socjologii
Informacja o subkoncie konferencyjnym rozsyłana będzie po kwalifikacji referatu.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów oraz dojazdu.
Terminy:
Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia – 31.01.2016 r.
Przesłanie informacji o zakwalifikowaniu referatu – 08.02.2016 r.
Wniesienie opłaty konferencyjnej – 07.03.2016 r.
Przesłanie programu konferencji – 31.03.2016 r.
Informacja:
Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy przesyłać na adres: [email protected]
ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 22 59, fax. +48 61 829 21 08
[email protected]
www.socjologia.amu.edu.pl
Download