Źródła prawa pracy

advertisement
Dr Jacek Borowicz
Art. 9 § 1 k.p.
Prawo
stanowione
Prawo
autonomiczne
PRAWO STANOWIONE/USTAWOWE
KONSTYTUCJA RP

Kodeks pracy

Inne ustawy

Akty wykonawcze
…określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy
PRAWO AUTONOMICZNE

Układy zbiorowe
pracy

Statuty
Inne porozumienia
oparte na ustawie

Regulaminy
…określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy
PRAWO STANOWIONE
A
PRAWO AUTONOMICZNE
Art. 9 § 2 k.p.
postanowienia autonomicznego prawa pracy
nie mogą być mniej korzystne niż
postanowienia ustawowego prawa pracy
Art. 9 § 2 k.p.
Korzystne dla kogo?
DLA PRACOWNIKÓW!!!!!!!!!
Postanowienia stanowionego/ustawowego
prawa pracy gwarantują:
Minimum praw
pracowniczych
Maksimum obowiązków
pracowniczych
A zatem
postanowienia autonomicznego prawa pracy mogą
ustanawiać:
więcej praw
mniej obowiązków
… mogą działać korzystniej dla pracowników niż
ustawowe prawo pracy
Prawo autonomiczne
(regulamin wynagradzania):
wynagrodzenia najniższe
u danego pracodawcy:
np.2800
Prawo stanowione (ustawa+rozporządzenie):
wynagrodzenie minimalne : np.2000
Przypadek okularów ochronnych
Rozporządzenie wymaga stosowania przy pracy X
okularów
ochronnych
przez
pracowników.
Pracownicy skarżą się, że noszenie ich jest
niewygodne, Pracodawca chce dogadać się ze
związkami zawodowymi, tak aby w regulaminie
pracy zawrzeć przepis znoszący ten wymóg.
???
Zasada „korzystności”
działa także
w obrębie autonomicznego
prawa pracy

Art. 9 § 3 k.p.
Postanowienia regulaminów i statutów
nie mogą być mniej korzystne dla pracowników
niż
postanowienia układów zbiorowych pracy i
porozumień zbiorowych

Art. 9 § 3 k.p.
Hierarchia aktów autonomicznego
prawa pracy

Art. 9 § 4 k.p.
Postanowienia autonomicznego prawa pracy
naruszające zasadę równego traktowania w
zatrudnieniu,
nie obowiązują!!!
Przypadek zarobków kobiet
Układ zbiorowy pracy w firmie X przewiduje
różnicuje najniższą stawkę wynagrodzenia
mężczyzn
i
kobiet
ustalając,
że
na
stanowiskach robotniczych miesięczna płaca
minimalna
mężczyzn
wynosi
1900
zł
a kobiet wynosi 1700 zł.
???
Download