www.mos.gov.pl 16-05-2017 Minister Środowiska odpowiada za

advertisement
www.mos.gov.pl
18-07-2017
Prawo
Minister Środowiska odpowiada za kształtowanie i stanowienie prawa w zakresie środowiska,
w którym żyje każdy obywatel Polski. Regulacje mają wpływ m.in. na ochronę przed powodzią,
wydobywanie złóż, ilość terenów leśnych i żyjącą w nich dziką zwierzynę, inwestycje, które mogą
oddziaływać na środowisko, oraz sposób postępowania z odpadami. Stanowione prawo oddziałuje na
przyrodę i klimat w naszym kraju, w Europie i na świecie.
Więcej informacji na temat prawa, w tym:
podstawy prawne działania,
procedury stanowienia aktów prawnych,
wykaz prac legislacyjnych,
można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Projekty ustaw i rozporządzeń są dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards