wkladka do Hist.Choroby Oddz.Alergologii i Immunologii Klinicznej

advertisement
Wkładka do Historii Choroby
str. …………
Nr Ks.Gł/Oddz. …………………….. PESEL PACJENTA…………………
Dolegliwości główne: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dotychczasowy przebieg choroby:………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Stosowane leki: …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dolegliwości towarzyszące:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Choroby przebyte: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Przebyte operacje:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Leczenie szpitalne:……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Wywiad rodzinny:………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Wywiad zawodowy:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Używki:
1. papierosy : ile:…………….., jak długo:……………..,
2. alkohol.……………………………………………………………………………………
3. środki odurzające…………………………………………………………………………
Uczulenia na leki, pokarmy, kosmetyki, pyłek roślin, roztocza kurzu domowego,
inne:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Wywiad ginekologiczny:
I miesiączka: ………..…, ostatnia miesiączka, ………ciąża:…………. porody:……………
…………………………………………………………………………………………………
str. …………
Ogólny wygląd, stan przytomności, ułożenie ciała: Przytomny, dobrze zorientowany, ułożenie
ciała dowolne
1. Tętno....../min; RR.............; temperatura ciała st. C.
2. Wzrost.........cm, masa ciała..........kg
BMI:
kg/m2
Czaszka: średniowymiarowa, gałki oczne prawidłowo osadzone, źrenice równe, prawidłowo
reagują na światło i akomodację
Nos: symetryczny, drożny
Gruczoł tarczowy: niepowiększony, niewyczuwalny, niebolesny.
Węzły chłonne: obwodowe niebadalne
Klatka piersiowa: budowy normostenicznej, symetryczna. Tor oddychania brzuszny/piersiowy.
Ruchy oddechowe symetryczne. Drżenie głosowe prawidłowe, symetryczne.
Odgłos opukowy jawny, symetryczny. Ruchomość dolnych granic płuc ....cm
Szmer pęcherzykowy fizjologiczny
Tony serca czyste, prawidłowo akcentowane, o częstości ....../min,
Tętno badalne na tętnicy promieniowej, dobrze napięte, zgodne z akcją serca, miarowe, ..../min.
Brzuch: miękki, niebolesny, bez patologicznych oporów. Perystaltyka prawidłowa.
Objawy otrzewnowe ujemne. Wątroba niepowiększona, śledziona niebadalna.
Obrzęki obwodowe – nie występują
Skóra: czysta, prawidłowo zabarwiona i ucieplona
Blizny: …………………………………………………………………………………………….
Odchylenia w badaniu fizykalnym:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
podpis i pieczątka lekarza
Download